Projektledning

Projektledning

Säkra resultaten i er projekt-
verksamhet

Vi på Frontit är proffs på att driva komplexa projekt och ser till att era projekt når önskade resultat. Vi erbjuder erfarna och prestigelösa projektledare som tar er från förstudie till genomförd leverans. 

Vi hjälper även till att utveckla er projektförmåga med modeller, verktyg, processer och utbildning anpassade för just er verksamhet.

Våra konsulter kombinerar agila projektmetoder och traditionellt projektledarskap på det sätt som passar er organisation. Vi har stor erfarenhet av att leda såväl tekniska och IT-tunga projekt som rena verksamhetsprojekt inom de flesta branscher. Vi driver, motiverar och engagerar medarbetarna och strävar alltid efter att vara förebilder i vårt ledarskap. 

Kundcase

E-underskrifter hos Örebro kommun

Örebro kommun ligger i framkant när det gäller att digitalisera sina processer. Inom ramen för detta genomför man under ledning av Frontits konsulter ett projekt för elektroniska underskrifter för olika typer av handlingar, ”ersätta bläck på papper med digitala underskrifter”. Resultatet är både stora tidsbesparingar samt kvalitetshöjning och att olika chefer och medarbetare i stället kan använda sin tid till andra viktiga frågor.

Datadrivna beslut för Covidhantering i Uppsala

CRUSH Covid är ett innovativt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan mellan Region Uppsala och forskare från fem olika institutioner vid Uppsala universitet. Syftet med projektet var att kartlägga och försöka dämpa ökad smittspridning samt kraftiga lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län .Tidigt i projektet tog man hjälp av Frontits konsulter Elin Clauson och Jonas Strandberg för att koordinera projektet och hjälpa till med tekniska lösningar. Detta för att möjliggöra så att forskarna kunde fokusera på själva studien.
kontaktperson

Ulf Vårlid

Konsultporträtt

Seminarier och webbinarier

karriär

Väx tillsammans med oss

Frontit är en arbetsplats med stort hjärta. Vi vet att människor presterar som bäst när de mår bra, har roligt och utvecklas. Därför gör vi allt för att skapa en miljö där alla får vara sig själva, där vi delar med oss av vår kunskap och där det finns stora möjligheter att styra över sin egen utveckling och karriär. Vi skrattar ofta på jobbet och har en gemenskap som slår det mesta. Vi söker alltid nya talanger som vill bli en del av vårt erfarna, prestigelösa och drivna team.