Artiklar

Artiklar

Förändringsledning säkrar långsiktiga effekter av ett projekt

En anledning till att många förändringar kör i diket är att människor inte känner sig delaktiga eller får rätt förutsättningar för att hantera dem. Därför börjar fler organisationer inse betydelsen av förändringsledning. När medarbetarna tidigt ges en förståelse för varför förändringen görs och engageras under förändringsresan finns förutsättningarna för att snabbare nå resultat med bestående effekter.

Trivsel och att ha roligt tillsammans är vår Spirit

Vid sidan av Frontits huvudsakliga uppdrag, att driva förändring med bestående resultat, så pågår en mängd aktiviteter för att utveckla oss och vår arbetsplats. Ett av dem är Spirit, ett medarbetardrivet initiativ med målet att främja trivseln.  

Frontit deltar i forskningsprojekt som testar hur AI kan påskynda upptäckten av bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancern hos kvinnor och därför är forskning på området otroligt angeläget. Just nu pågår ett forskningsprojekt som testar olika AI-algoritmer på mammografibilder. Målbilden är att bli ännu bättre på att upptäcka bröstcancer och att den också upptäcks tidigare än idag. Dessutom är förhoppningen att AI ska kunna bidra till att resurserna i sjukvården kan användas mer effektivt.

Möt en av oss

”Hållbarhet berör alla verksamheter idag. Det är ett nödvändigt och viktigt förändringsarbete.”

Mer systematik för ökad innovation​

Innovationsledning handlar om att främja innovation genom att leda ett systematiskt förnyelsearbete där det råder osäkerhet och komplexitet. I den här artikeln ger vi dig som är ledare en bättre förståelse för grunderna i innovationsledning och hur du kan bidra till att stärka innovationsförmågan och kraften i din organisation.

Möt en av oss

”Det är någonting speciellt med det här konsultbolaget. Här finns ett fokus på människan som särskiljer sig mycket från andra företag jag träffat.”

Håll kursen och navigera rätt när förändringarna avlöser varandra

Den ena förändringen är inte avslutad förrän nästa tar vid. Det är verkligheten för i princip alla chefer idag. I tider av förändring gäller det att prioritera och vara lite ödmjuk inför det faktum att tid är en knapp resurs. Det gäller att förstå vilka förändringar som kräver full involvering och vilka som kan hanteras med hejarop från sidolinjen.