Artiklar

Artiklar

Koll på hjärnan förenklar förändringsresan

Hjärnan är fantastisk. Den bearbetar information, skapar minnen, genererar tankar, styr kroppens funktioner och mycket mer. Men ibland ställer den till det för oss, inte minst i samband med förändringar som den upplever som hotfulla. Genom att förstå hur hjärnan fungerar och designa våra processer utifrån dess behov, så blir förändringsresan betydligt enklare för alla inblandade.

Ta hjälp av den konstruktiva kritikern i förändringen

Förändring är en konstant följeslagare i dagens arbetsliv. Som ledare är en av förändringsresans utmanande aspekter att bemöta kritiker som kommer med sakliga argument och nya perspektiv på varför den bör stoppas. Rätt hanterat går det dock att både få med sig personen i fråga och minska de negativa effekterna av förändringen.

På Husqvarna Group är förändringsledning en självklarhet

Förändringsledning är en självklarhet när Husqvarna Group driver stora transformationsprogram och förändringsinitiativ. Med ett centralt team som stöttar verksamhetens olika initiativ säkras ett gemensamt tillvägagångssätt när det gäller förändringsledning, vilket skapar möjligheter till att dela kunskap och erfarenheter mellan olika delar av organisationen.

Förändringsledning säkrar långsiktiga effekter av ett projekt

En anledning till att många förändringar kör i diket är att människor inte känner sig delaktiga eller får rätt förutsättningar för att hantera dem. Därför börjar fler organisationer inse betydelsen av förändringsledning. När medarbetarna tidigt ges en förståelse för varför förändringen görs och engageras under förändringsresan finns förutsättningarna för att snabbare nå resultat med bestående effekter.

Trivsel och att ha roligt tillsammans är vår Spirit

Vid sidan av Frontits huvudsakliga uppdrag, att driva förändring med bestående resultat, så pågår en mängd aktiviteter för att utveckla oss och vår arbetsplats. Ett av dem är Spirit, ett medarbetardrivet initiativ med målet att främja trivseln.  

Frontit deltar i forskningsprojekt som testar hur AI kan påskynda upptäckten av bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancern hos kvinnor och därför är forskning på området otroligt angeläget. Just nu pågår ett forskningsprojekt som testar olika AI-algoritmer på mammografibilder. Målbilden är att bli ännu bättre på att upptäcka bröstcancer och att den också upptäcks tidigare än idag. Dessutom är förhoppningen att AI ska kunna bidra till att resurserna i sjukvården kan användas mer effektivt.

Mer systematik för ökad innovation​

Innovationsledning handlar om att främja innovation genom att leda ett systematiskt förnyelsearbete där det råder osäkerhet och komplexitet. I den här artikeln ger vi dig som är ledare en bättre förståelse för grunderna i innovationsledning och hur du kan bidra till att stärka innovationsförmågan och kraften i din organisation.

Håll kursen och navigera rätt när förändringarna avlöser varandra

Den ena förändringen är inte avslutad förrän nästa tar vid. Det är verkligheten för i princip alla chefer idag. I tider av förändring gäller det att prioritera och vara lite ödmjuk inför det faktum att tid är en knapp resurs. Det gäller att förstå vilka förändringar som kräver full involvering och vilka som kan hanteras med hejarop från sidolinjen.