Strategi och styrning

Strategi och styrning

Skapa en gemensam riktning som ger kraft och energi

När alla i organisationen har en gemensam målbild av vart ni är på väg och varför skapas en svårslagen kraft och energi. Ett lyckat strategiarbete handlar både om att välja väg och att förankra riktningen i organisationen så att alla ser hur de själva bidrar. Det krävs även strukturer och styrning som driver verksamheten i vald riktning.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av att stötta privata och offentliga organisationer i sitt strategiarbete med utgångspunkt i beprövade arbetssätt och metoder. Vi ger råd och coachar genom hela processen, från formulering av en gemensam målbild och riktning till implementation av strategin i den operativa vardagen. Vi ser till att ni når dit ni vill genom att hjälpa er att prioritera rätt aktiviteter, ha ledningssystem som styr mot era strategiska mål samt att människorna i organisationen är med på resan.

Seminarier och webbinarier

Artiklar

karriär

Väx tillsammans med oss

Frontit är en arbetsplats med stort hjärta. Vi vet att människor presterar som bäst när de mår bra, har roligt och utvecklas. Därför gör vi allt för att skapa en miljö där alla får vara sig själva, där vi delar med oss av vår kunskap och där det finns stora möjligheter att styra över sin egen utveckling och karriär. Vi skrattar ofta på jobbet och har en gemenskap som slår det mesta. Vi söker alltid nya talanger som vill bli en del av vårt erfarna, prestigelösa och drivna team.

Konsultporträtt

Kundcase