Strategi och styrning

Strategi OCH STYRNING

Skapa en gemensam riktning som ger kraft och energi

När alla i organisationen har en gemensam målbild av vart ni är på väg och varför skapas en svårslagen kraft och energi. Ett lyckat strategiarbete handlar både om att välja väg och att förankra riktningen i organisationen så att alla ser hur de själva bidrar. Det krävs även strukturer och styrning som driver verksamheten i vald riktning.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av att stötta privata och offentliga organisationer i sitt strategiarbete med utgångspunkt i beprövade arbetssätt och metoder. Vi ger råd och coachar genom hela processen, från formulering av en gemensam målbild och riktning till implementation av strategin i den operativa vardagen. Vi ser till att ni når dit ni vill genom att hjälpa er att prioritera rätt aktiviteter, ha ledningssystem som styr mot era strategiska mål samt att människorna i organisationen är med på resan.

Ta del av artiklar och webbinarier