Säkerhet

SÄKERHET

Stärk er förmåga att skydda era kritiska system och känslig information

Hur verksamheter hanterar, lagrar och skyddar informationstillgångar och känsliga data har blivit en allt viktigare fråga i takt med att angreppen ökar, arbetsplatser blir mer digitala och när regelverken skärps. Säkerhet är idag en fråga som berör hela organisationen, från styrelse och ledning till den enskilda medarbetaren. Verksamhetens säkerhet blir inte starkare än dess svagaste länk. 

Därför behöver både processer, tekniskt stöd och kunskapsnivån förbättras i hela organisationen.

Vi på Frontit stärker er motståndskraft inom informations- och cybersäkerhet genom att vi anpassar era arbetssätt och rutiner, genomför utbildningar samt ser över era tekniska skyddsåtgärder. 

Vi hjälper er även med att identifiera kritiska informationstillgångar, genomföra riskbedömningar med åtgärdsförslag samt att ni som kunde kan efterleva olika lagstiftningar såsom GDPR etc.

 

Vi arbetar ofta med ram- och regelverk såsom ISO 27000, NIST, NIS2, DORA, Mifid, GDPR, Solvens och AML. Detta gör vi genom att tillföra kompetens, erfarenhet och engagemang när vi utveckla de processer, kunskaper och verktyg som behövs för att uppnå en högre grad av robusthet.

Ta del av vår kunskap