Säkerhet

Säkerhet

Stärk er förmåga att skydda era kritiska system och känslig information

Hur verksamheter hanterar, lagrar och skyddar informationstillgångar och känsliga data har blivit en allt viktigare fråga i takt med att angreppen ökar, arbetsplatser blir mer digitala och när regelverken skärps. Säkerhet är idag en fråga som berör hela organisationen, från styrelse och ledning till den enskilda medarbetaren. Verksamhetens säkerhet blir inte starkare än dess svagaste länk. 

 

Därför behöver både processer, tekniskt stöd och kunskapsnivån förbättras i hela organisationen.

Vi på Frontit stärker er motståndskraft inom informations- och cybersäkerhet genom att vi anpassar era arbetssätt och rutiner, genomför utbildningar samt ser över era tekniska skyddsåtgärder. 

Vi hjälper er även med att identifiera kritiska informationstillgångar, genomföra riskbedömningar med åtgärdsförslag samt att ni som kunde kan efterleva olika lagstiftningar såsom GDPR etc.

 

Vi arbetar ofta med ram- och regelverk såsom ISO 27000, NIST, NIS, Mifid, GDPR, Solvens och AML. Detta gör vi genom att tillföra kompetens, erfarenhet och engagemang när vi utveckla de processer, kunskaper och verktyg som behövs för att uppnå en högre grad av robusthet.

Vi säkrar upp er verksamhet genom att:

karriär

Väx tillsammans med oss

Frontit är en arbetsplats med stort hjärta. Vi vet att människor presterar som bäst när de mår bra, har roligt och utvecklas. Därför gör vi allt för att skapa en miljö där alla får vara sig själva, där vi delar med oss av vår kunskap och där det finns stora möjligheter att styra över sin egen utveckling och karriär. Vi skrattar ofta på jobbet och har en gemenskap som slår det mesta. Vi söker alltid nya talanger som vill bli en del av vårt erfarna, prestigelösa och drivna team.