Intresseanmälan: Rundabordssamtal om styrning, kultur och ledarskap i agila organisationer

5 november, 2020

Senaste året har vi genomfört tre seminarier och webbinarier på temat agila organisationer: Agil revolution startar i toppen, Det Agila Företaget samt nyligen Business Agility – bli snabbrörlig med SAFe®
Genom dialoger efter seminarierna, träffar i våra projektkontorsnätverk samt våra uppdrag och utbildningar inom det agila området har vi identifierat två gemensamma utmaning hos organisationer som hållit på ett tag med agila metoder. Den första utmaningen är att ledarskap, värderingar och företagskultur inte understödjer de agila principerna och värderingarna. Den andra utmaningen är verksamhetens befintliga processer för styrning, verksamhetsplanering, budgetering och uppföljning inte harmoniserar med agil styrning.
Vi vet att många av våra kunder vill diskuterade med andra i samma situation. Därför bjuder vi in till rundabordssamtal vi två tillfällen med inriktning på:

  • Styrning och organisation
  • Ledarskap och kultur

Målgrupp: Verksamheter som arbetat med SAFe® eller agila metoder i större skala under en tid, men fastnar i styrning, ledarskap och kulturfrågor. Helst deltagande även utanför IT, t.ex. HR, CFO, Strategi- eller portföljansvarig med inflytande på dessa frågor.
Pris: Kostnadsfritt
Format: Digitalt frukostmöte kl.8-10 under 90-120 minuter

  • 20 minuter introduktion av Frontit
  • 50-80 minuter faciliterade rundabordssamtal kring respektive ämne
  • 20 minuter avslutning

Datum: 
Styrning och organisation
Tid: 17 februari kl 8-10
Befintliga arbetssätt för strategiarbete, verksamhetsplanering, budgetering, uppföljning, strategi-genomförande och portföljstyrning utmanas av de agila ramverken, metoderna och principerna. Hur gör andra med att ändra strategiarbetet, portföljstyrning, budget och uppföljning, tilldelning av medel för investeringarna?​
Ledarskap och kultur
Tid: 24 februari kl 8-10
Utveckling av ledarskapet och en företagskultur som stödjer de agila värderingarna är avgörande för att agilt ska lyckas i hela organisationen.​ HR har ofta en avgörande roll i denna del av förändringen. Hur arbetar ni med ledarskap, kultur och effektiva team i förändringsarbetet utöver de ”hårda” agil metodik-frågorna?
Anmäl dig här

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post