Agil verksamhetsutveckling

21 juni, 2015

För att en organisation ska leva väl över tid krävs ständiga anpassningar till omgivningen och effektiva arbetssätt. Vi hjälper organisationer att lyckas med dessa anpassningar och sättet vi använder för att komma dit bygger på organisationens situation och bästa väg framåt. Ju mer flexibilitet desto bättre passar agila metoder och tankesätt.

Verksamhetsutveckling med agila metoder

Anders Fresk, konsult på Frontit, berättar hur du kan dra nytta av de agila arbetssätten i dina verksamhetsutvecklingsprojekt. Ett sätt är att ständigt arbeta med prioriteringar för att få ut det viktigast först och började dra nytta av det projektet faktiskt levererar. Se filmen för att ta del av fler metoder.

Vi hjälper er att etablera agila arbetssätt för verksamhetsutveckling:

  • Agil injektion i form av inspirationsmöte för en grupp medarbetare eller utbildning för organisationer som vill skaffa egen kompetens för att arbeta med agila metoder
  • Agila coacher, stöd för interna projektledare eller chefer efter behov
  • Agil analys, genomgång och analys av din organisations förutsättningar för att arbeta agilt
  • Projektledare som kan genomföra projekt med agila metoder

Några exempel:

  • Agil planering med tydlig etappindelning
  • Etappindelning med prioritering och tydliga leveranser
  • Arbetsmotivation och uppföljning med visuella hjälpmedel

Kontakta oss om du vill veta mer!


 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post