Vi upplever ibland att våra kunder inte har kontroll över eller insikt i hur effektiv deras projektverksamhet är. De kan ha en känsla av att de inte driver projekt så effektivt som de skulle kunna göra. Det kan handla om att de inte arbetar enhetligt i organisationen, inte har en tydlig beslutsprocess, saknar kostnadskontroll, har ett högt personberoende och projektprocessen är inte integrerad med övriga verksamhetsprocesser.

Målet med att göra en projektmognadsanalys är att identifiera nuläge i relevanta projektprocesser för att utveckla förmågan att kunna tillämpa projekt som arbetsform för att nå verksamhetens övergripande mål.

Frontit erbjuder stöd för genomförande av en projektmognadsanalys

Vi kan ta ett ledningsansvar för att genomföra hela eller delar av en projektmognadsanalys, genom att hjälpa er med att analysera och utveckla er projektförmåga genom ökad förståelse och genom att skapa förutsättningar för ett aktivt och systematiskt arbete för att förbättra era projektprocesser.

 

Exempel på tjänster:

  • Metodstöd
  • Genomförande av projektmognadsanalys

Dela artikeln: Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Tjänst
Artikel
Relaterat material

Kontakta Gunilla för mer information

Gunilla Zandin VD Frontit Norrköping 070-265 70 27 Se Linkedin-profil