Processorientering

PROCESSORIENTERING

För ökat kundfokus och resurseffektivt arbete

En processorienterad verksamhet har ett gemensamt fokus på effektiva och tydliga arbetsflöden där alla aktiviteter skapar värde för kunderna. Med utgångspunkt i kundernas behov och verksamhetens målsättningar kan vi utveckla och leda er till en verksamhet där effektivitet, kvalitet och ständiga förbättringar är en självklarhet.

Att arbeta processorienterat har många fördelar; ökad kundtillfredsställelse, smidigare arbetsflöden, högre kvalitet, minskad stress, bättre beslutsfattande och en verksamhet som är anpassningsbar.

Frontit erbjuder stöd och kunskap inom processorientering som bygger på ett processramverk och processledningsmodell som är utvecklat av Propia som sedan 2024 ägs av Frontit. Ramverket innehåller metoder och verktyg för ett framgångsrikt införande av processorientering.

Ramverket har tagits fram i nära samarbete med kunder och akademin och utvecklas ständigt med utgångspunkt i den senaste forskningen. Sedan 1995 har över 5 000 personer och ett 100-tal verksamheter, inom både privat och offentlig sektor, utbildats och utvecklats med hjälp av processramverket.

Frontit har ett välbeprövat ramverk för processorientering

Vi erbjuder stöd, kunskap och coaching oavsett om ni står i uppstartsfasen eller kommit en bit på vägen i skapandet av en processorienterad verksamhet.

Vi erbjuder även utbildningar för att skapa samsyn och förståelse kring processorientering och processledning i hela verksamheten.​

Ta del av vår kunskap