Vad styr din verksamhet? Från strategi till effekt!

Från strategi till effekt! All forskning visar att företag och organisationer inte klarar av att implementera sin strategi i tillräckligt stor utsträckning. Välkommen att lyssna till Frontits VD Anneli Angeling som berättar om VU-modellen (Verksamhetsutveckling) – en modell som kombinerar struktur och systematik med energi och kreativitet. Arbetssättet involverar hela företaget i utvecklingen att öka effektiviteten … Läs mer

Frontit utsett till en av Europas bästa arbetsplatser!

Frontit har placerat sig bland Europas bästa arbetsplatser i kategorin 40-500 anställda. Priset delades ut på galan Great Place to Work European Awards 27 juni i Dublin och Frontit placerade sig på plats 27. Frontits koncern-VD Anneli Angeling samt VD för Frontit Sundsvall, Jonas Grundberg, var på plats i Dublin för att ta emot priset. … Läs mer

Frontit utsedda till Gasellföretag 2012

Frontit har för andra året i rad utsetts till Gasellföretag på Dagens Industris Gasellgala 2012. Frontit, som tidigare utsetts till en av de bästa arbetsplatserna i Sverige 2012 enligt Great Place to Works undersökning Sveriges bästa arbetsplatser har nu även utsetts till Gasellföretag för andra året i rad. Genom utmärkelsen har företaget visat att man … Läs mer

Frontit AB och Teknikutbildarna i Norden AB i samarbete

Frontit har tecknat samarbetsavtal med Teknikutbildarna avseende utbildningsinsatser. Samarbetet omfattar både öppen och anpassad utbildning. Avtalet löper från 14 februari 2013 och gäller hela året ut. Frontit, Frontit och Teknikutbildarna har under flera år framgångsrikt samarbetat. Tack vare den överenskommelse som nu tecknats förstärks samarbetet ytterligare. I och med att vi tecknat avtalet har vi möjlighet att jobba … Läs mer

Frontit önskar God Jul

Frontits vision är att utveckla verksamheter och individer att nå sin fulla potential och som ett led i detta så tar vi även vårt sociala ansvar, detta har resulterat i två initiativ: För varje nyrekrytering startar vi ett nytt bolag via Hand in Hand i Indien. Ett bolag som drivs av en kvinna. För varje … Läs mer

Frontit tecknar ramavtal med CSN och SPV

Frontit tecknar flerårigt ramavtal med Centrala Studiestödsnämnden, CSN och Statens Tjänstepensionsverk, SPV. Ramavtalen avser områdena Verksamhet och Strategi, Ledning och Styrning samt Systemutveckling. Avtalen börjar gälla år 2013 och pågår som längst till och med år 2016. Omfattningen på avtalen är ca 45 miljoner per år. Frontit är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag inom … Läs mer

Ny VD för Frontit

Frontit toppar management för att bli bäst i klassen och för att bredda tjänsteutbudet. Anneli Angeling ny vd, Markus Ekelund går vidare och skall tillsammans med Pierre Bjurhager fokusera på den fortsatta tillväxten. Frontit har på fem år gått från 7 till 70 anställda och skall nu accelerera tillväxten. Anneli Angeling, som började på företaget … Läs mer

Anneli Angeling ny vVD på Frontit

Frontit förstärker sin organisation för den fortsatta tillväxten genom rekrytering av Anneli Angeling som vVD. Anneli kommer ha ett huvudansvar för att vidareutveckla Frontits koncept, metoder och modeller. Hon kommer närmast från rollen som CIO på Forma Publishing Group. Frontit, som gått från 7 till 70 anställda 2007- 2011 och blev Gasellföretag 2011, tar nu nästa … Läs mer

Frontit har utsetts till en av de bästa arbetsplatserna i Sverige 2012

Frontit är en av de bästa arbetsplatserna i Sverige 2012 enligt Great Place to Works undersökning Sveriges bästa arbetsplatser. Eftersom Frontit under hösten också blev Gasellföretag 2011 har företaget visat att man lyckats balansera lönsam tillväxt under flera år med att skapa en attraktiv arbetsmiljö och företagskultur som uppskattas av medarbetarna. Great Place to Work arbetar … Läs mer

Nya styrelseledamöter i Frontit

Frontit har i samband med extra bolagsstämma utsett en ny styrelse. Utöver Styrelseordförande Pierre Bjurhager, tillika huvudägare, har ledamöterna Peter Sjögren och Lotta Lundén valts in. - Vi är övertygade om att Lotta och Peters erfarenheter kommer att vara viktiga och nödvändiga komponenter i bolagets expansion och utveckling. De kommer att tillföra energi och nytänkande … Läs mer

Frontit en av Gasellerna i Stockholm 2011

Frontit, som erbjuder seniora konsulter i gränslandet mellan verksamhet och IT, blev ett av Gasellföretagen på Dagens Industris Gasellgalan 28 november 2011. Det visar på över 100% tillväxt under perioden 2007-2010 samt sunda finanser. Frontit är stolta över att vara utsedda till Gasellföretag 2011. Kriterierna för att få utmärkelsen är bland annat: offentliggjort minst fyra … Läs mer

Frontit fortsätter växa i Västerås

Frontit firar den 19:e september 1-årsjubileum i Västerås med ett kostnadsfritt seminarium och efterföljande mingel för kunder och branschkollegor. Frontit är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag inom projektledning, förändringsledning och verksamhetsutveckling. Nu har tillväxten tagit bra fart även i Västerås och intresset för Frontits tjänsteerbjudande har vaknat på allvar. Etableringen i Västerås för ett … Läs mer