Utbildning: Leda utan att vara chef hösten 2024

22 maj, 2024

Vill du utveckla ditt ledarskap och dig själv samtidigt?

Välkommen på Frontits utbildning- Leda utan att vara chef under hösten 2024. I många organisationer finns det personer som tar på sig ledarroller utan att ha en formell chefstitel. Kanske leder du projekt, leder team eller kollegor? Oavsett din roll kan du utveckla ditt ledarskap och ännu mer bidra till positiv utveckling i din organisation.På den här kursen får du:
Ökad självkännedom. Du får lära dig mer om dig själv som ledare och dina styrkor och utmaningar.
Förståelse för ledarrollen: Vi går igenom vad ledarskap innebär och hur du kan ta på dig en ledarroll på ett framgångsrikt sätt.


Grupprocesser och ledarskap. Du får lära dig mer om hur grupper fungerar och hur du kan leda dem på ett effektivt sätt.
Situationsanpassat ledarskap. Du får verktyg för att anpassa ditt ledarskap till olika situationer och behov.
Hållbart ledarskap. Vi diskuterar vad som krävs för att skapa ett hållbart ledarskap som både du och dina medarbetare mår bra av.
Teori och praktik. Du får både teoretisk och praktisk kunskap om verktyg och metoder som du kan använda i ditt ledarskap.

 

Kursen vänder sig till dig som:
Har en ledarroll utan formell chefstitel
Vill utveckla ditt ledarskap och driva positiv utveckling i din organisation
Vill lära dig mer om dig själv som ledare och hur du kan ta på dig en ledarroll på ett framgångsrikt sätt

 

Övrig information:
Utbildningen kräver inga förkunskaper och all dokumentation ingår. Mellan kurstillfällena får du tid att öva på det du lärt dig och reflektera över dina framsteg. Du ingår också i en studiegrupp om 3-4 personer för erfarenhetsutbyte och reflektion under utbildningens gång. Lunch och fika ingår i priset.

 

Kursledare: Eva Meunier och Kerstin Lindfors arbetar som konsulter på Frontit med fokus på ledarskap och förändring. Både Eva och Kerstin har omfattande erfarenhet av att hjälpa team samt individer att lyckas med sina förändringsprojekt och kombinerar beprövade metoder med egna erfarenheter. 

Vi vill att du som anmäler dig kan närvara under samtliga kurstillfällen.

 

  1. Måndag 2/9, kl.08.30-17.00
  2. Onsdag 2/10​, kl.08.30-17.00
  3. Tisdag 5/11​, kl.08.30-17.00
  4. Fredag 29/11, kl.08.30-17.00


Avslutningsvis bjuds du in till en uppföljningsträff efter ett halvår för att dela erfarenheter och stärka lärandet.

 

Varmt välkommen att anmäla dig, anmäler du dig innan midsommar så får du ta del av vår ”Early bird” kampanj. Fyra heldagar på plats i Villa Ludvigsberg inkl. lunch och fika + uppföljningsträff efter ett halvår. Pris 19 500 kr, utbildningen kostar 24 500 kr efter midsommar.

 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post