5 tips för hur du lyckas med Motivation 3.0

6 mars, 2016

Här presenterar vi  konkreta råd om hur du som projektledare motiverar människor att nå sin fulla potential i projektet. Idén med ”Motivation 3.0” är att skapa självständiga ansvarstagande individer som är engagerade i sitt arbete och har en känsla av ett högre syfte med resultatet av sina ansträngningar.

Människor är alltid motiverade. Frågan är inte om, utan varför. Ska motivationen vara uthållig måste den komma inifrån. Eftersom en ständig utvärdering av det egna arbetet alltid pågår hos en individ, är ett lämpligt första steg mot en förändring till en ännu mer motiverande arbetsmiljö att hjälpa människor att hantera sin utvärdering och få struktur på den. Du behöver förstå var dina teammedlemmar har för drivkrafter för att kunna bli ännu vassare projektledare och uppnå ännu bättre resultat.

För att lyckas behöver arbetet ske varje dag. En effektiv lösning blir att varje dag skapa positiv energi omkring sig som projektledare. Nedan beskrivs några möjliga steg på vägen:

  1. Motivation och resultat– delge ditt team den större bilden av det som skall göras och koppla det till verksamhetens mål. Visualisera leveranser för ditt team så att ni delar bilden av utvecklingen och att den blir följbar under tiden ni arbetar.
  2. Skattning av arbetssituationen– Be ditt team om en värdering på en skala 1-5, (där 1 är ”Mycket jobbig” och 5 är ”Mycket inspirerande”), av en känsla för hur ni jobbar och samma sak för projektets leveranser. Sammanställ, visa teamet och lyssna på förslag till förbättringar och fortsätt utveckla arbetssätt och resultat.
  3. Känsla av mående– Lyssna och lita på din intuition och känn efter hur du bör agera. Rätta till dålig energi genom att fokusera på positiva resultat. Ägna minimal kraft åt korrigering, men uppmuntra konstruktivt beteende. Hitta inte på (tolka inte) hur folk mår, lyssna på dem och ta in vad de säger istället.
  4. Avsikter– Upplys om dina intentioner för dagen/veckan kontinuerligt och ta in teamet i en dialog. Undersök genom att prata med din grupp vilka personliga mål varje person har.
  5. Teknisk excellens– Att driva din organisation mot teknisk excellens är en del av jobbet. Det kräver omvärldsanalys, att du läser på och att automatiserade tester införs i mesta möjliga mån. Du kan inspirera ditt team genom att föregå med gott exempel. Se bara till att inte hamna i bokstavstrogenhet. Det som skapar värde för din kund är att du med hjälp av senaste nytt inom metodik och produktutveckling lyckas överföra det din kund vill in i ditt projekt och skapa verklig nytta.

 

Referenser: FIRO-B, Situationsanpassat ledarskap, Frontit Motivation 3.0 ™, Agile


Publicerad: 2016-03-06

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post