Intervju med djupdykning i vår nya enhet Business Security

9 november, 2017

EU:s nya personuppgiftslag GDPR träder i kraft i den 25 maj 2018. Den syftar till att ge invånarna inom EU ett utökat skydd av sina personuppgifter. Frontit har en ny enhet inom detta område med Thomas Wärneryd i spetsen. Thomas har varit i IT-branschen sedan 1991 och har över 20 års erfarenhet av förändringsprojekt inom IT, applikations- och informationssäkerhet. Vi har bett honom förklara varför det är så viktigt att planera för detta och vad Frontit kan hjälpa till med.

Business Security och GDPR är ett nytt område i Frontits verksamhet, varför ser ni ett växande behov av kunskap inom det?

Den snabba utvecklingen och digitaliseringen skapar ett paradigmskifte inom säkerhet där alla verksamheter står inför utmaningar och förändringar. GDPR är en av dessa, men för att skapa en säker verksamhet behövs förändring inom många olika områden för att skydda de digitala tillgångarna och skapa hållbarhet. Nästan alla kunder har behov av hjälp för att få till både processer och tekniskt stöd.  Idag utför vi ett antal projekt hos våra kunder över hela Sverige. För att kunna erbjuda bästa möjliga stöd och kompetens har Frontit valt att fokusera på Business Security i en egen enhet.

Vilken är den största utmaningen inom området?

Den stora utmaningen är att de flesta verksamheter har underskattat tiden, arbetsinsatsen och kostnaden att få kontroll på personuppgifter och annan känslig information (GDPR) och skydda sig mot externa och interna hot (Business Security). Det är avgörande att ha kontroll över var informationen finns lagrad, hur rör den sig – både innanför och utanför verksamheten, hur den används och vem som har tillgång till den. En annan utmaning är att styrelser och ledning inte förstår att de behöver ta ett övergripande ansvar för alla sina digitala tillgångar. Det finns sällan någon tydlig vision och strategi kring Business Security. Idag ser vi många verksamheter där ledning och styrelser delegerar ner ansvaret kring t ex GDPR till IT-avdelningen, verksamheten eller till juristerna och hoppas att det löser sig utan att själva vara aktiva i dessa frågor. Business Security handlar om att höja medvetandet, kunskapen och skapa en hållbar attityd kring frågorna och inkluderar både tekniska aspekter, processer/metoder och människorna i organisationen.

Hur kan vi hjälpa kunderna?

Vi utgår alltid ifrån kundens behov för att skapa mesta möjliga nytta och effekt. Vi stöttar genom hela processen, det spelar ingen roll hur långt man kommit i dessa frågor. Vi är helt teknikoberoende. Vi sitter alltid på kundens sida bordet och fungerar som länken mellan verksamhet, ledning, juridik och teknik. Detta gör att vi kan väga in alla intressen och utmaningar från de olika områdena och skapa bättre värde för och kontroll av våra kunders digitala tillgångar.

De tjänster som vi erbjuder är följande:

Vad kommer du fokusera på främst i din nya roll?

Jag kommer först och främst hjälpa våra kunder att komma vidare inom Business Security-området och deras GDPR-arbete. Ett annat ansvar är att öka Frontits kompetens och leveransförmåga inom området.

Varför är Frontit en självklar partner att vända sig till kring dessa frågor?

Vi brinner för att skapa extraordinära och hållbara resultat genom att utveckla individer och verksamheter till sin fulla potential. Det innebär att vi inte är nöjda med att ”bara” gå i mål med uppdragen, utan att vi strävar efter att effekter och nyttor verkligen uppnås hos våra kunder.


Publicerad: 2017-11-09

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post