Delaktiga chefer och kommunikation är nyckeln till ett lyckat förändringsprojekt

26 juni, 2019

Att leda och kommunicera vid förändringar och få med sig alla på förändringsresan är långt ifrån enkelt men avgörande för hur lyckade våra förändringar blir. I en artikelserie på tre artiklar har vi intervjuat några av Frontits erfarna förändringsledare som berättar varför och bidrar med några exempel från projekt de själva varit involverade i. Vi inleder med att träffa Anette Andersson som arbetar som förändringsledare och verksamhetsutvecklare på Frontit i Norrköping. Innan Anette började på Frontit jobbade hon många år med förändringsledning och verksamhetsutveckling i olika typer av projekt på Siemens. Under sitt år på Frontit har Anette haft uppdrag hos flera olika kunder med verksamhetsutvecklings- och förändringsledningsprojekt.

Vilken roll anser du att kommunikation spelar för ett lyckat förändringsprojekt?

– Kommunikation är en förutsättning för förändring. Utan att kommunicera på ett strukturerat sätt så är chansen att lyckas väldigt liten. Kommunikationsplanen är central i förändringsledning. Identifiera vem som är berörd, vilket ofta är fler än man tror. Tänk igenom hur du kommunicerar och tala om det. Berätta för berörda hur du tänkt och använd olika kanaler t.ex. nyhetsbrev, mail, information på avdelningsmöten, pulsmöten, via chefer osv.

Kan du ge exempel på en situation där du varit delaktig där kommunikation gjort skillnad på ett tydligt sätt?

– När chefer varit del i kommunikationen och verkligen visat att nu är det denna förändring som gäller så har det gått bättre. Hos ett internationellt företag med svensk verksamhet skulle vi införa förändringar i lagerstyrningen. Det var många inblandade, alltifrån förråd, och godsmottagning till inköp och leveransorganisation. För att få koll på alla, hade jag en lång lista med alla som på något sätt berördes av omorganisationen och en plan för hur jag skulle kunna kommunicera med alla. Men som i alla stora omvälvande projekt så är det inte allt som blir bättre direkt och inte alla som tycker att det som genomförts är bra, så var det även i detta projekt. Därför var det helt avgörande att beslutet om projektet tagits högt upp i ledningen och stöttades på ett tydligt och närvarande sätt av ansvariga chefer, som också bidrog aktivt i kommunikationsarbetet.

Avslutningsvis, har du ett riktigt bra tips att dela med dig av när det gäller kommunikation och förändringsledning?

– Gör en kommunikationsplan i början på projektet. Jag brukar göra ringar i olika nivåer. Kärnan är de som är direkt berörda och med i förändringsprojektet, nästa nivå är de som är berörda direkt på något sätt och så nästa nivå de som behöver ha information men inte behöver göra någon direkt förändring. Det är viktigt att tänka till på hur kommunikationen ska nå till varje nivå på bästa sätt. På samma sätt som det är viktigt att beslutsfattande chefer tydligt stöttar projektet och deltar i kommunikationsarbetet. Det är också viktigt att förankra hos dem som berörs mest av projektet och tidigt involvera dem och låta dem vara med och utforma lösningarna. Kan man åstadkomma det nära samarbetet så har man bäddat för att nå fram med övrig kommunikation också, avslutar Anette Andersson.

 

Anette Andersson är en av Frontits många förändringsledare som jobbar dagligen med dessa frågor ute hos våra kunder. Vi delar gärna våra erfarenheter kring hur man kommunicerar effektivt i förändring. I september håller vi nätverksträffar om effektiv kommunikation i förändringsarbete i Norrköping den 12 september och Linköping den 26 september. Kontakta gärna Anna Graf om du är intresserad av delta.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post