Digitalisering av Södertälje kommun

Privata aktörer behöver vara på tårna för att inte bli omsprungna av andra mer kundorienterade aktörer som tar till ny teknik och innovativa modeller för att utmana marknaden och omkullkasta hela branscher. Men, hur är det för en kommun? Hur pass konkurrensutsatt är en svensk kommun? 

Frontit bjöd in Tony Mc Carrick, digitaliseringsstrateg i Södertälje kommun, för att prata runt detta. Att valet föll på att bjuda in Södertälje och Tony har många anledningar. Södertälje är den första kommunen som har valt att samarbeta med Hack for Sweden och man var dessutom nummer två bland Sveriges kommuner som antog AI-utmaningen. Södertälje kommun samarbetar också runt digitalisering med kommuner utanför Sverige och man hårdsatsar med en uttalad strategi för att förändra kundupplevelsen i hela kommunen genom digitalisering. I Södertälje kommun förstår man att utvecklingen måste ske snabbt och man har redan implementerat tekniker som AI och RPA, man använder öppen data, digitala betallösningar och har kommit långt i målet med att bli pappersfria.

Kommunen är bland de fem nominerade för utnämningen Sveriges DigitaliseringsKommun 2019 och i en digitaliseringsrapport om Sverige återfinns Södertälje kommun på plats fyra bland Sveriges kommuner, efter Stockholm, Göteborg och Norrköping.

Södertälje är en del av världen och världen kommer inte vänta in oss, säger Tony Mc Carrick, digitaliseringsstrateg i Södertälje kommun.

Titta gärna på hela den spännande föreläsningen (1h 10 min) och bli inspirerad!