En bild säger ofta mer än tusen strategisidor

11 april, 2019

Strategier är svåra att implementera och det finns många fallgropar på vägen. Ofta är strategidokumentet inte tillräckligt tydligt och därför svårt att ta till sig, vilket också leder till att det blir besvärligt att se vad som bör prioriteras. Frontit arbetar tillsammans med gruvbolaget Boliden med att tydliggöra och prioritera strategier.

Under våren 2018 fick Olle Tullstedt på Frontit ett uppdrag av Tomas Eriksson-Ek, chef för affärsutveckling på Bolidens affärsområde gruvor. Uppgiften var att tillsammans hålla i den årligen återkommande strategidagen med syfte att tydliggöra och prioritera verksamhetens strategier.

”Problemet var att det existerande strategidokumentet hade en struktur som var oerhört svår att få grepp om. Det krävdes flera genomläsningar för att få kläm på vad som var viktigast och vad man vill uppnå, berättar Olle.

För att få en bättre förståelse för innehållet började Olle skapa en grafisk bild där de olika delarna i strategin fick bli ringar runt en kärna. Han tog sin visualisering av strategin och gick till Tomas.

”Jag såg direkt att det fanns potential i det här sättet att förhålla sig till vårt strategidokument, säger Tomas Eriksson-Ek.

 

Exempel på hur det strategiska ögat kan se ut.

Strategiögat

Ledningsgruppen samlades till en workshop som hölls av Olle och Tomas. På whiteboarden möttes deltagarna av en två och en halv meter stor illustration av strategin.  Någon tyckte att det såg ut som ett öga, vilket så småningom ledde till att man nu kallar den för ”strategiögat”. Tomas berättar att ledningsgruppen nu fick tillfälle att prioritera och renodla.

 ” Fortfarande var den väldigt detaljrik och vi började tillsammans skala ner och kategorisera innehållet Det blev tydligt för alla att vi inte kunde fokusera på allt, utan på det som krävde störst förändringskraft”, säger Tomas.

Tillsammans såg gruppen till att utveckla ”strategiögat” så dess områden och färgkodning idag löper som en röd tråd genom verksamheten från strategi, till mål och aktiviteter.

”Idag använder vi oss av ”ögat” i den dagliga verksamheten”, berättar Tomas.

Boliden fick ner hela strategin till ett papper, vilket ger en visuell helhetsbild och en sammanfattning om vad som är viktigast. Det blev också betydligt enklare att kommunicera strategin både internt och externt.

Tack vare ett visuellt tänkande har nu Boliden fått en helhetsförståelse och en användbar och tydlig bild över sin strategi, samtidigt som den bidragit till att öka den interna dialogen om strategi och prioriteringar.

Är du intresserade av att veta mer om detta spännande ämne och hur vi han hjälpa dig med ditt strategigenomförande? Hör av dig till Peter Bäversten

Bilden är på Olle Tullstedt och Tomas Eriksson-Ek på Bolidens kontor

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post