Frontit bidrar med förändringledning i resan mot ett fossilfritt Sverige

28 november, 2021

Frontit stöttar årligen flera initiativ som bidrar till att göra samhället bättre och mer hållbart. Sedan 2018 är vi en del av Digitaliseringskonsulterna, en ideell förening där medlemmarna är konsultföretag som aktivt vill bidra till ett fossilfritt Sverige. Gemensamt för medlemsföretagen är övertygelsen att digitalisering är en del av lösningen. 

 

Anna Graf och Katarina Hansson är hållbarhetssamordnare på Frontit och representeras oss i Digitaliseringskonsulterna. 

Om vi konsulter ska kunna bidra till omställningen till ett fossifritt Sverige måste vi öka vårt engagemang för att möjliggöra en hållbar utveckling. Genom vårt medlemskap i Digitaliseringskonsulterna kan vi på Frontit bygga vår kompetens och samtidigt bidra med vår kompetens kring förändringsledning. När våra kunder ställer om behövs den kompetensen, säger Katarina.

Det hela startade som ett svar på regeringens upprop ”Ett fossilfritt Sverige”. Företag som annars är konkurrenter samlades för att tillsammans stötta politiken, näringslivet och offentlig sektor i att förstå hur digitalisering kan bidra till ett fossilfritt samhälle.

Det är väldigt spännande att se företag som normalt sett är konkurrenter lägga allt det åt sidan och jobbar för ett gemensamt och större syfte, fortsätter Katarina.

Katarina är själv aktiv i en arbetsgrupp som arbetar med att säkerställa att den egna branschen har rätt kompetens på plats. I början på nästa år lanseras en hållbarhetsutbildning för konsulter.

Det är en utbildning i åtta moduler som fokuserar på hur vi som konsulter genom digitalisering kan bidra till ett samhälle som är hållbart ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv, berättar Katarina.

På Frontit har vi redan hoppat på tåget och utbildningen kommer att erbjudas till alla medarbetare framöver. 

 

Den här kompetensen kommer att vara avgörande i framtiden och för oss passar utbildningen väl in i vårt övriga hållbarhetsarbete, fortsätter Katarina.

 

Förutom hållbarhetssamordnare har vi också hållbarhetsagenter på varje kontor med uppgift att jobba med lokala initiativ. De driver till exempel värmande AW:s där vi samlar in kläder till behövande, ser till att vi deltar i hälsofrämjande aktiviteter som Blodomloppet och tar fram interna rekommendationer, som nu senast en inköpsguide som säkrar ett hållbart perspektiv. 

 

Det ska bli oerhört spännande att följa branschens och vår egen kompetensresa inom hållbarhet under de kommande åren. Jag är övertygad om att det kommer att hända mycket, avslutar Katarina. 

It seems we can't find what you're looking for.
Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post