Har du råd att inte vara redo när nya Dataskyddsförordningen träder i kraft?

8 december, 2016

GDPR

Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen har skapat nya utmaningar vad gäller skyddet av personuppgifter. Den 25 maj 2018 träder därför EU:s nya regler kring dataskydd i kraft och ersätter den mer än tjugo år gamla bestämmelsen, Personuppgiftslagen (PUL). Den nya förordningen berör alla företag och branscher och omfattar framförallt ett stärkt skydd för den registrerade och utökat ansvar för de som registrerar eller behandlar personuppgifter. Dessutom kan det innebära dryga böter att inte följa förordningen – upp till 4 % av bolagets globala omsättning eller upp till 20 miljoner euro i böter.

Har din organisation full kontroll på hur personuppgifter hanteras?

Om ni redan har system och processer som säkerställer att er personuppgiftshantering följer PUL så är inte förändringen så stor. Men är du säker på att din organisation följer PUL helt fullt ut idag? Om inte  kan det vara bra att se över hur personuppgifter hanteras och lägga upp en handlingsplan för vilka system och processer som behöver anpassas. Här hittar du en projektplan att utgå ifrån för att komma igång i er verksamhet:5 viktiga punkter att tänka på:

  • Ta reda på var personuppgifter finns lagrade, både strukturerade och ostrukturerade
  • Se till att berörda personer ges enkel tillgång till sina egna uppgifter
  • Se till att berörda personer kan få sina uppgifter borttagna
  • Se till att samtycke finns för att samla in en persons uppgifter
  • Se till att uppgifterna är portabla för berörda personer

Vi hjälper dig

Regulatoriska projekt, dvs projekt som syftar till att uppfylla lagstadgade krav, kräver strukturerad, traditionell projekt- och programledning, vilket vi har lång erfarenhet av. Vi har arbetat med många strukturerade projekt när nya lagstiftningar träder i kraft, t ex inom finans- och försäkringsbranschen och offentlig sektor. Vi kommer gärna ut och berättar mer om hur vi kan hjälpa er att komma igång med arbetet.

Läs mer om EU:s Allmänna Dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR).


Publicerad: 2016-11-09

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post