Hur förändringsleder du verksamheten på den agila förändringsresan?

26 februari, 2016

Det agila arbetssättet handlar inte bara om IT, förändringen som det för med sig skapar ringar på vattnet och påverkar hela verksamheten. För att verkligen nå önskade effekter måste vi bjuda in verksamheten i dialogen och tänka på nya sätt när vi jobbar med förändringsledning. Men hur får man verksamheten mottaglig för arbetssättet och hur lyckas man med den agila förändringsresan?  

Inom IT- och systemutvecklingen har man länge använt agila metoder för att möta användarnas verkliga behov och ökade krav på att snabbt få ut nyttan till verksamheten. Det är ingen nyhet. Många gånger är det ett självklart val och beslutet att jobba agilt är enkelt att fatta. Ibland är det så självklart att vi inte tar oss tid att stanna upp och motivera, diskutera och förankra beslutet i vår verksamhet. Utmaningen kommer sen när de som berörs inte hänger med, inte förstår och inte gör sin del i leveransen. Annika Andersson, förändringsledare på Frontit säger:

– Det fungerar helt enkelt inte att en liten del av en organisation bestämmer sig för att jobba agilt utan att bjuda in alla som påverkas av förändringen. En bra organisation är som ett väloljat maskineri, alla delar hänger ihop.

Nya spelregler, nya arbetssätt och samsyn
Det agila arbetssättet förändrar spelreglerna och samarbetet mellan IT  och verksamheten. Kravställare och produktägare i verksamheten behöver ett helt annat arbetssätt då de möts av ett nytt språk. Kravarbetet är inte längre en punktinsats, det blir en kontinuerlig process. Diskussioner om tidplaner, scope och ändringsbegäran blir plötsligt diskussioner om prioritering, backlogs och en hel rad andra begrepp som inte känns igen.

Även i den egna organisationen där beslutet om att jobba agilt tagits kan det uppstå en del utmaningar. Annika Andersson_LQ rakDen agila förändringsresan kräver en kontinuerlig diskussion där man inte fokuserar på hur, utan just varför man arbetar agilt. Att prata om ett agilt arbetssätt blir nämligen ointressant för den oinvigde om man inte först pratar om värdet man får ut av det. Genom att visa verksamheten att de får ut nytta tidigare och får en större möjlighet att påverka projektet under arbetets gång blir det agila arbetssättet mindre abstrakt.

För att verkligen lyckas få full kraft i det agila arbetssättet så behöver den agila omställningen förändringsledas, säger Annika.

Hur påverkas förändringsledningen av det agila arbetssättet?
Eftersom målet med det agila arbetssättet är att uppnå nytta tidigt så förutsätter det att vi börjar använda det som teamen levererar, ofta och gärna så fort som möjligt. Det i sin tur innebär att vårt traditionella angreppsätt för omfattande lanseringar inte längre fungerar. Vi kan inte genomföra stora utbildningssatsningar på flera dagar för alla användare. Vi måste tänka om i hur vi förändringsleder så att det går i takt med leveransen. Fokus i förändringsarbetet blir snarare att bygga upp en mognad i organisationen för många små förändringar snarare än en stor.

  • Hur kan vi göra förändringarna så små att störningen i vardagen är minimal och nyttan ändå känns för verksamheten?
  • Hur kan vi göra själva förändringen till en vana?
  • Hur hittar vi en effektiv, liten, smidig process för att bedriva förändring som ändå ger utrymme för den mänskliga aspekten i det som vi alldeles för ofta betraktar som en teknisk förändring?

Det betyder att vi måste förändringsleda på ett nytt och lättrörligt sätt. Förändringsledningen måste helt enkelt också bli agil, menar Annika.

 

Sammanfattningsvis
Förändringen som det agila arbetssättet för med sig får verkningar i hela organisationen, alla påverkas. Det kräver att vi alla är beredda att tänka om och att lämna gamla sanningar. För att vi ska lyckas krävs alltså att vi använder förändringsledning i den agila förändringen och att vi blir mer agila i hur vi bedriver förändringsledning.


Tips!
Seminarium: ”Förändringsledning i en agil omvärld” Läs mer här 


Publicerad: 2016-02-25

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post