Konsultporträtt: Daniel Rödjemyrs uppdrag på Seco Tools

24 november, 2020

Daniel Rödjemyr har idag ett uppdrag för Seco Tools där han stöttar dem i deras globala transformationsprogram Seco Way Of Working (SWoW). Programmet syftar till att harmonisera och transformera både Seco Tools processer och applikationslandskap (Enterprise Business Platform) på en global nivå och på samtliga Seco Tools siter.

 

Daniel är global projektledare för utrullningen av SWoW till ett antal olika säljbolag i Europa. Under rådande Covid-19 restriktioner har detta till stor del skett via digitala möten. Även om han tror på att arbeta med digitala verktyg så har han varit förvånad att det funkat så pass bra som det gjort när det inte gått att träffats i fysiska workshops som var ursprungsplanen.

 

Vilka utmaningar finns i digitala ledningsstrategier?

Som alltid när jag jobbar med strategi så vill jag försöka få den förståelig på alla nivåer i organisationen – för ledningen likväl som för medarbetaren. När jag tidigare jobbat med strategier så har det varit perioder där det av besparingsskäl varit så att vissa medarbetare endast varit med digitalt. Utmaningen när alla sitter via ett digitalt verktyg är att få alla att kännas sig delaktiga, det är svårare att läsa av om alla har förstått och kräver andra metoder för att se till att alla får komma till tals.

 

Jag försökte vara on-site när vi hade uppföljningar för att på så sätt säkerställa att det inte fanns några frågetecken. Vi såg till att alla var väl förberedda innan mötena och att det var tydligt hur arbetet gick till för att gå från ledningens strategi till vårt dagliga arbete mot att uppfylla den.

 

Hur skapar du förutsättningar för ett effektivt arbete i ditt digitala ledarskap?

Jag skapar tydliga mål med klara leveranser i form av vad som skall göras, hur det ska göras och när det ska vara klart. Det är viktigt att jobba med kvitton på att man förstått uppdraget, speciellt när vi har personer från olika länder.

En metod jag brukar använda är att be dem återberätta i sina egna ord vad leveransen går ut på. Jag brukar också förtydliga genom att skriva ned vad man kom överens om efter att mötet är avslutat och att jag förväntar mig ett svar på att vi är överens.

 

Vad är viktigast i det digitala ledarskapet för att vara långsiktigt konkurrenskraftig gentemot sina kunder och som arbetsgivare?

Tillit och ansvarsskyldighet. Jag har tidigare haft medarbetare som bott i andra städer och kunnat jobba hemifrån vissa dagar i veckan. För mig var det naturligt att de fick den tilliten – att jag litade på att de kunde jobba hemma men jag var också tydlig med att de hade ett ansvar för att det fungerade. Vissa av mina seniora chefer trodde absolut inte på den lösningen men personen i fråga presterade över förväntan under samtliga år hen var anställd.

Jag tror att vi kommer att vara mer produktiva framöver nu när världen har fått se att vi kan jobba lika effektivt digitalt som på plats men, som alltid när vi pratar ledarskap, så behöver det anpassas till vad som får individen att fungera bäst.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med digitalt ledarskap? Titta på vårt webbinarium Digitalt ledarskap – att leda på distans här.

Kontakta Daniel för mer information

Daniel

Rödjemyr

Konsult
Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post