Konsultporträtt: Elin Clauson om projektet CRUSH Covid

I detta konsultporträtt får ni träffa vår konsult Elin Clauson. Elin är systemvetare i grunden och har tidigare erfarenhet från bland annat CRM-införanden. Sedan i höstas finns hon på ett helt annat typ av uppdrag, hon arbetar som projektkoordinator för forskningsprojektet CRUSH Covid. Syftet med projektet är att kartlägga och försöka dämpa lokala utbrott av Covid-19 i Uppsala län.

 

När Elin berättar om uppdraget så känns det som om att hon varit i denna miljö under lång tid då hon med lätthet använder ord som prediktionsmodeller, evidensbaserat och andra forskningsspecifika begrepp. Men man förstår snart att det är projektets intensitet och hennes engagemang som gjort att hon på mycket kort tid tillskansat sig en helt ny vokabulär.

 

Projektet är baserat på realtidsforskning. Med det menas att forskningen pågår här och nu med dagsaktuella data. Det är ett tvärvetenskapligt samverkansprojekt mellan Region Uppsala och forskare från fem olika institutioner på Uppsala universitet. Många av forskarna deltar helt utöver sina dagliga jobb och projekt då de gärna vill bidra i detta kritiska läge.

 

Bland annat producerar CRUSH Covid varje vecka rapporter som analyserar smittläget i Uppsala län med allt från testdata och avloppsprover. Man kombinerar information från flera olika datakällor för att beskriva trender på postnummernivå och gör deskriptiva kartor. Dessa rapporter delas sedan med smittskydd i Uppsala för att de ska kunna ta strategiska beslut. I projektet samverkar man även med externa lokala parter inom till exempel kommunens olika stadsdelsnämnder, Uppsala Vatten och studentkårerna. Forskningen landar alltså inte bara i forskningsrapporter utan omsätts direkt i kontakt med samhällsfunktioner.

Det är snabba puckar och inriktning kan ändras med kort varsel, utifrån dagsaktuell information. Man kan säga att arbetet bedrivs extremt agilt, även om det ordet inte används inom forskningsprojektet.

 

Frontit har i detta uppdrag en teamleverans där Elin arbetar tillsammans med kollegan Jonas Strandberg. De är båda projektkoordinatorer i uppdraget – Jonas har huvudansvar för de tekniska komponenterna såsom enkäter och integrationer och Elin har koordinering, kommunikation och externa kontakter.

 

Hur är det att göra en teamleverans?

Det är stora fördelar i att kunna komplettera och stötta varandra i uppdraget när det är mycket att göra och oförutsedda situationer uppstår. Från Frontit har vi också våra värderingar med oss.

Det innebär bland annat ett prestigelöst förhållningssätt vilket även stämmer väl överens med det samarbetsklimat som finns mellan forskarna. Vi behöver också förhålla oss ödmjukt till att många arbetar långt mer än sin vanliga arbetstid och att de inte alltid hinner det de tänkt.

 

På vilket sätt skiljer sig detta mot projektledning av ett vanligt IT-projekt?

I vanliga fall kan jag som systemvetare och projektledare gå in och diskutera lösningsförslag för ett IT-stöd, här kan jag aldrig ta den rollen. Min/vår uppgift blir att stå för struktur, helikoptersyn, få saker att hända.  Inte att vara en av specialisterna.

Vi har också en situation då allt är viktigt – man kan inte säga att något inte är prioriterat, men man kan hjälpa till att vägleda och resonera över vad som är viktigast just nu.

 

Vilka är de främsta lärdomarna från detta projekt, vad kommer du ta med dig till nästa uppdrag?  

  • Erfarenheten från att ha fått jobba med ett så föränderligt och agilt projekt. Det är mycket intensivt. Vi behöver också kunna ställa om och ändra riktning på en dag om det så behövs.
  • Att det finns mycket att vinna på att sträcka ut handen och samarbeta med människor som sitter utanför ett projekt. Söka stöd och information och dra lärdom av andra personers kunskap.
  • Att det är så otroligt rolig, en ynnest, att få jobba i ett projekt som gör samhällsnytta på riktigt!
Kontakta Elin för mer information

Elin

Clauson

Konsult