Konsultporträtt: Joel Ståhl som agil coach på Bolagsverket

9 februari, 2021

I detta konsultporträtt får ni möta Joel Ståhl, agil coach och talare i webbinariet ”Agil revolution startar i toppen”. Joel har mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer, team samt individer att förändra arbetssätt, digital infrastruktur och inte minst ”mindset”. Han är på uppdrag hos Bolagsverket, som satsar ambitiöst på det agila ramverket SAFe® för att effektivisera och modernisera myndighetens digitala utveckling.

 

Hur beskriver du ditt uppdrag på Bolagsverket?

Jag har uppdraget som agil coach och SAFe®-utbildare inom det Agila utvecklingskontoret på Bolagsverket. I uppdraget bidrar jag med stöd och SAFe-kompetens i de agila transformationerna som pågår inom myndigheten. En av uppgifterna är att se över de olika rollerna som finns inom utvecklingsorganisationen hela vägen från utvecklingsteam till portföljnivå för att komma fram till hur de kan anpassas för att främja ett snabbare värdeflöde med hjälp av SAFe. Jag har även en roll som scrum-master vid Bolagsverkets LACE (Lean Agile Center of Excellence) som i sig är ett nystartat team som behöver utvecklas. Min roll är att vara facilitator och coach i teamet där vi ser det som viktigt att själva arbeta enligt de arbetssätt (SAFe/Scrum) som vi förordar i den utvecklingsorganisation vi stödjer. 

Är det någon skillnad att arbeta med SAFe inom en myndighet jämfört med en privat organisation? 

Inom en myndighet finns det lagar och regler som man måste förhålla sig till som man slipper i ett privat företag. Men det avgörande är inte om organisationen är privat eller offentlig, utan vilken kultur man har inom organisationen. Bolagsverket gör en ambitiös satsning på SAFe och drivs av en stark vilja att vara en lärande orgnisation. Det visas inte minst av att Bolagsverket engagerat mig från Frontit som agil coach för att stärka uppbyggnaden av kompetensen inom SAFe. 

På Bolagsverket vill man lära sig av SAFe och ha ramverket som inspiration. Men med det sagt, inte använda allt som finns i SAFe.

Ramverk är som stommen i ett hus, det ger stöd och struktur men innehållet måste man bygga själv. Arbetssättet måste alltid anpassas efter den egna verksamheten. 

Utöver din SAFe-kompetens, har du användning av din erfarenhet av förändringsledning och agila arbetssätt i det här uppdraget?  

Absolut, det fanns ett behov av att omforma kursmaterialet för att passa Bolagsverket och där har jag haft stor nytta av mina erfarenheter från agilt arbetsätt i andra sammanhang. Det har även varit värdefullt i diskussioner kring agila transformationer och agil förändringsledning. Att införa eller inspireras av SAFe innebär i sig att man inleder en förändring. Här har jag helt klart haft nytta av min kunskap kring ADKAR och andra modeller för förändringsledning. Angreppssättet kring förändringsledning bygger på att ge deltagare egna upplevelser och därigenom egen förståelse. Metoder och verktyg väljs från både nya och beprövade verktygslådor utifrån vad som är lämpligt i den aktuella situationen. I förändringsarbetet kombineras simulering, visualisering och dataanalys för att öka förståelsen och förankringen bland medarbetarna. 

Vilka råd kan du ge till organisationer som funderar på att införa SAFe? 

Börja med att ställa frågan VARFÖR och förklara syftet med att införa SAFe. Definiera vad behovet till förändringen är dvs. vad är det underliggande problemet? Det gör det lättare att se vilka strukturer i SAFe som kommer att ge stöd för att ta sig an de specifika utmaningarna. SAFe innehåller en mängd olika verktyg och angreppssätt och det gäller att inte rusa iväg med ett nytt och blänkande verktyg utan att ha undersökt det verkliga behovet först. 

Några framgångsfaktorer för en lyckad övergång till SAFe är: 

  • Utbilda alla för att öka förståelsen i hela organisationen inte bara de som direkt berörs. 
  • Se över strukturer och arbetssätt i organisationen, utmana och ta bort gamla strukturer för att ge plats åt de nya som finns inom bland annat SAFe. Det kan annars bli otydligt vad som gäller. 
  • Ta med kunskap i förändringsledning på den agila resan. 

Ta del av Joels erfarenheter som agil coach i Agilpodden #67 ”Agil förändringsledning” samt som talare i webbinariet Agil revolution startar i toppen.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post