Konsultporträtt: Peter Skoog och uppdraget på Region Västmanland

16 juni, 2020

Möt vår seniora konsult Peter Skoog som är en av Frontits erfarna och lösningsorienterade konsulter. Peter har många års erfarenhet av projektledning från såväl industri som offentlig sektor och har främst arbetat i IT-relaterade projekt där systemutveckling och implementering av nya system varit centralt. Vi har ställt frågor till Peter om ett av hans senaste uppdrag på Region Västmanland och varför han tycker det är viktigt med tillitsbaserad projektledning.

 

Du har varit med och implementerat självbetjäningsautomater på Region Västmanland, berätta lite mer om uppdraget!

I ett av mina senaste uppdrag på Region Västmanland var jag projektledare för att utveckla och implementera
självbetjäningsautomater inom slutenvård och primärvård, såväl offentlig som privat. Patienter skulle inte längre behöva träffa en receptionist för ankomstregistrering och betalning, utan skulle istället få möjlighet att hantera det digitalt. En av de
största utmaningarna i projektet var att en och samma systemlösning skulle appliceras i en fragmenterad verksamhet, där arbetsprocesserna skiljde sig åt mellan de olika vårdgivarna. Informationssäkerhet var naturligtvis också en väldigt viktig och utmanande faktor. Projektet är avslutat och idag står det ett femtiotal självbetjäningsautomater utställda i Västmanland. Antalet bokningar som görs via terminalerna följs löpande och användandet ökar ständigt.

 

Precis som andra regioner står Region Västmanland inför många utmaningar t.ex. kopplat till att privata vårdaktörer har ett försprång gällande digitala lösningar och kostnadseffektivitet. Mot bakgrund av inte minst en åldrande befolkning kommer kraven öka på smarta, digitala lösningar. Det här kommer att utgöra en utmaning för regioner en lång tid framöver.

 

Du pratar varmt om tillitsbaserad projektledning, vad betyder det för dig?

Metodkunskap är självklart en viktig faktor inom projektledning och där är jag van vid att skifta mellan olika projektmodeller. Ibland är en anpassning efter kundens redan inarbetade modell det bästa och andra gånger får jag vara med och föreslå vad som passar bäst i den givna situationen. Men för att verkligen nå resultat och få saker att hända krävs mer.

 

Jag har många års erfarenhet av projektledning från såväl industri som offentlig sektor och har under lång tid haft ett stort intresse för vilket typ av ledarskap som tycks fungera och även vilken ledare jag vill vara. Jag har landat i att det är genom att skapa projektteam där man litar på människan, säkerställer att kompetenser används på rätt sätt och där projektledaren är ett stöd, och inte en detaljstyrande enhet, som man ofta lyckas bäst. Jag vill vara en närvarande projektledare som kan stötta mina kollegor när det behövs samtidigt som jag vill vara nära den verksamhet som ska ta emot förändringen. För att det ska vara möjligt så måste jag bygga upp projektteam där vi litar på varandra så att jag kan skapaförutsättningar för att de ska kunna prestera.

 

Digitala projekt upplevs ofta som IT-drivna, hur gör du för att involvera verksamheten?

Det är sant att det inte är ovanligt att digitala projekt ofta upplevs som IT-drivna med stor brist på involvering och information, vilket leder till förvirring kring vad som faktiskt sker. Jag lägger stor vikt vid att lära känna verksamhetens behov och mycket tid på att träffa verksamheten och mottagarna av den digitala lösningen. Eftersom jag som projektledare leder mina projekt med tillit till mina projektmedlemmar, där alla gör det de är bäst på, får jag det utrymme som behövs för att kunna leda organisationen genom förändringen.

 

Att vara projektledare i ett digitalt projekt som innefattar leveranser där individer är en del av lösningen, kräver nära dialoger med verksamhet och mottagare.

 

Ett intressant exempel är när vi i projektet med självbetjäningsterminalerna på Region Västmanland ställdes inför funderingen kring vårdhygien vid digital utrustning; Hur ofta måste skärmarna tvättas? Ska en spritflaska placeras intill skärmen? Frågor som inte hade blivit lika tydligt formulerade om vi inte varit nära verksamheten i förändringen.

Kontakta Peter för mer information

Peter

Skoog

Konsult
Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post