Konsultporträtt: Olle Tullstedt och uppdraget hos Zinkgruvan Mining

24 maj, 2020

Olle är en av våra konsulter som arbetar med verksamhetsutveckling, förändringsledning och strategistöd. Han har också varit involverad i flera projekt inom projektportföljsstyrning. Olle har lång erfarenhet som konsult inom både industri och offentlig sektor.

 

Du hjälper just nu Zinkgruvan Mining med deras strategi- och ledningsgruppsarbete, berätta lite mer om det!

Jag har varit hos Zinkgruvan Mining sedan hösten 2019 och hjälper till att beskriva och formulera deras strategier så att de dels hänger samman med moderbolagets strategi, dels är tydliga och greppbara för verksamheten lokalt. Zinkgruvan Mining är en ny kund för mig och jag har lärt mig mycket om gruvnäring och organisationen i sig, vilket är väldigt roligt. Precis som för många andra har Zinkgruvan Mining haft utmaningar med att hinna med både den löpande verksamheten och samtidigt hålla det långsiktiga strategiska arbetet levande. Ledningsgruppsmedlemmarna inser vikten av att inte tappa fokus i det långsiktiga utvecklingsarbetet, men de vardagsnära frågorna har tagit stort utrymme. Då kan en kraft utifrån vara precis det som behövs, en person som förstår frågorna och utmaningarna man står inför och som har tiden att fokusera på långsiktiga frågor. Resultatet av arbetet hittills är tydliga och synliga strategier, samt ett tydligt årshjul som beskriver den återkommande processen för det långsiktiga ledningsgruppsarbetet.

 

Varför behöver ledningsgrupper ibland stöd och inspiration utifrån?

Det finns många anledningar till att en katalysator utifrån kan vara ett effektivt sätt att komma vidare eller hamna på rätt spår som ledningsgrupp. Det finns stunder när en ledningsgrupp inte ska störas och bara behöver jobba på, men ibland har man ett förändringsbehov och då kan en person utifrån utmana och vägleda i det förändringsarbetet. I många ledningsgrupper arbetar man inom väldigt olika verksamhetsområden, och då kan det vara svårt att lyssna, hjälpa och stötta varandra.

När en person kommer in från sidan kan man bidra genom att spegla ord och bidra till ökad förståelse mellan ledningsgruppsmedlemmarna. 

Andra gånger kan det vara så enkelt som att en konkret uppgift behöver lösas, men faktumet att personer står långt ifrån varandra hindrar framdrift. En utomstående, oberoende intressent, som kliver in kan vara det som behövs för att lösa problemet.

Min erfarenhet är dock att det är viktigt att det är rätt person som kliver in och stödjer den här typen av arbete. Generellt handlar det om att man behöver vara en god lyssnare och som på ett bra sätt kan formulera andras tankar. Det är självklart också en fördel om man har tidigare erfarenhet av ledningsgruppsarbete och en förmåga att snabbt sätta sig i specifika situationer.

 

På vilket sätt kan en välformulerad verksamhetsstrategi bli en enande kraft framåt?

En organisation mår som bäst när ledningsgruppen är stark, enig och drar åt samma håll. Då krävs en gemensam strategi där verksamhetens olika delar återfinns. När strategin tas fram är det viktigt att den både beskriver önskat läge och har en handlingsplan kopplad till sig. Ofta ska strategin presenteras och förstås av olika intressenter och därför är det viktigt att kunna presentera strategin på flera olika sätt.

Ett av mina motton är att den bästa strategin är fåordig. Det blir inte lättare att förstå bara för att man adderar mera material till en strategi. En strategi som kan brytas ned i både kort- och lång sikt och dessutom kopplas till en budget brukar ofta bli både kraftfull och trovärdig.

Här kan du se webbinariet Smartare förändringsarbete med Olle Tullstedt och Anneli Angeling.

Kontakta Olle för mer information

Olle

Tullstedt

Konsult
Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post