Konsultporträtt: Thomas Roos och Ellinor Abildgaards uppdrag på Lantmännen

11 november, 2020

Thomas Roos och Ellinor Abildgaard har i sitt senaste uppdrag på Lantmännen arbetat som Produktägare och Testledare i en teamleverans. Uppdraget handlade om införa en ny e-handelslösning och här får vi läsa om deras samarbete och framgångsfaktorer.

Kan ni berätta om uppdraget och era roller?

Uppdragets mål var att införa en ny och modern e-handelslösning hos Lantmännen. I projektet deltog två konsulter från Frontit Öresund, Thomas Roos som produktägare och Ellinor Abildgaard som testledare. Efter att projektet startats som ett agilt projekt med sprintar så styrdes utvecklingsmetoden om till Kanban då det blev mer synligt för verksamheten var man låg i utvecklingen av de olika funktionerna, och samarbetet mellan projektteamet, beställaren och leverantören förbättrades. Detta visade sig vara ett bra angreppssätt – projektet gick i mål och blev en succé för Lantmännen.

På vilket sätt hade ni nytta av varandras samverkan?

Inom Thomas ansvar som produktägare ingick att definiera kraven tillsammans med leverantören och verksamheten, prioritera vilka delar som skulle utvecklas först och verifiera leveranserna. Kraven skrevs i form av user stories för varje del som skulle utvecklas, och i samarbete mellan utvecklare, testteam och produktägare togs konkreta och testbara acceptanskriterier fram för varje user story.

Vid leverans till testmiljö gjorde produktägaren en första kontroll av att funktionerna fungerade, med stöd av testledaren och andra i teamet. Därefter tog testledaren emot leveransen och arrangerade acceptanstester där verksamheten fick göra sina verifieringar och komma med input inför utrullningar. Acceptanstesterna genomfördes i form av workshops med nyckelpersoner hos Lantmännen.

Testledaren kunde stötta med testmetodik och testande vid den första verifieringen och produktägaren var ett stort stöd vid acceptanstesterna med sina kunskaper om kraven och funktionerna som utvecklades.

Vi jobbade tätt tillsammans och i båda rollerna hade vi samma intresse av att säkra kvaliteten – hela vägen från krav till effekt hos slutanvändare.

Nämn era topp 3 framgångsfaktorer?

  • Bra samarbete inom teamet och med leverantören.
  • Involvera rätt personer från verksamheten, både vid kravarbete och test.
  • Använda varandras expertis för att maximera nyttan av teamleveransen.

 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post