Kunden i fokus ett måste i det agila ledarskapet

12 november, 2018

Anette Lovas och Pernilla Zetterberg, konsulter på Frontit, har i samarbete med Informator tagit fram en ny utbildning; Agil Produktägare med fokus på kunddriven utveckling och Service Design. Utbildningen vänder sig främst till produktägare, projektledare, förändringsledare och kravställare som vill bli bättre på att arbeta kunddrivet.

Vi ställde tre snabba frågor till kursledarna Anette och Pernilla:

 

Varför har ni tagit fram utbildningen? 

Vi har sett att det finns behov i alla typer av branscher att arbeta kunddrivet. Idag finns det en medvetenhet hos ledningsgrupper att genom att förstå sina kunder eller användarna kan man både spara och tjäna pengar. Processen att arbeta med kundperspektivet stödjer och möjliggör innovationsförmågan.

Vi har även sett att i större organisationer där man implementerat ett storskaligt agilt arbetssätt inte kan metoder och verktyg för att integrera kundperspektivet i detta. Man kanske har fått igång flödet och har kontinuerliga leveranser, däremot levererar man fortfarande bristfälliga eller onödiga funktioner och maximerar varken kund- eller affärsnytta.

Denna utbildning handlar om att lägga grunden till varför man ska arbeta kunddrivet, få träna på hur:et och på så sätt bygga förståelse, kompetens och motivation.

 

För vem är utbildningen?

Målgruppen är främst produktägare, projektledare, förändringsledare och kravställare. Men om det finns möjlighet att anpassa utbildningen till en specifik roll, till exempel produktägare, tjänsteägare eller chefer så är det att föredra. Det är också en fördel, om möjligheten finns, att göra en anpassad utbildningsinsats per team.

 

Vad vill ni att deltagarna ska få ut?

Syftet med utbildningen är att förstå hur man kan arbeta kundcentrerat både på strategisk, taktisk och operativ nivå. Vi vill att kursdeltagarna ska få en förståelse för designprocessen och hur man kan arbeta systematisk med att förstå kundernas problem och behov för att hitta innovativa lösningar. Vi djupdyker i områden som User Research, design och validering, men även hur man praktiskt kan arbeta med modeller som Business Canvas och Value Proposition. Vi visar också hur man kan nyttja de samlade kompetenserna i ett team och arbeta mer inkluderande.

Kommentarer som vi har fått om kursen är att man efteråt känner sig stärkt i sin roll som produktägare och hur man kan hjälpa teamet att arbeta mer kunddrivet. Vi får också höra att man har använt vissa av verktygen såsom kundresa eller empatikarta tidigare, men att man inte har lyckats omsätta denna kunskap i det kontinuerliga arbetet. Efter att man har gått vår utbildning ska deltagarna ha fått med sig verktyg till att just kunna omsätta denna kunskap till praktik i vardagen.

Idag känner många av oss en stress på förväntan på hög leveranstakt, men med tanke på att 45% av de funktioner som utvecklas aldrig används[1] ser vi en stor potential i att arbeta mer hållbart och med rätt prioriteringar.

 

[1] Jim Johnson, Chairman of Standish Group

 

 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post