Nya arbetssätt krävs på dagens dynamiska marknad

9 november, 2021

Agila transformationer är något Frontit har stor erfarenhet av att driva. Därför var det självklart att svara ja när vi blev tillfrågade att handleda Areeba Khan och Sophie Åström från KTH genom deras exjobb ”Large-Scale Agile Transformations”.

Areeba och Sophie fokuserade sitt arbete på banksektorn och de organisatoriska och kulturella aspekterna av en agil transformation.

Vi brinner för att få med människorna på förändringsresan så vi kände direkt att de här var ett område där vi hade något att ge. Vi har bidragit med vår erfarenhet från att driva förändring i form av agila transformationer hos våra kunder. Vi har även öppnat dörren till våra nätverk, säger Anders Fresk, senior konsult på Frontit.

Agil transformation på tre stora banker i Sverige

Studien undersöker agila transformationer som tre stora banker i Sverige genomgått. Två primära frågor besvarades:

  • Why do organizations choose to transform to agile?

  • What are the key aspects to consider when implementing large-scale agile in organizations within the banking industry?

Dagens dynamiska arbetsmarknad kräver nya arbetssätt

Den mest framträdande orsaken till att företagen beslutat sig för att implementera nya agila arbetssätt var att de traditionella arbetssätten inte längre passar dagens dynamiska marknad. Detta i kombination med ett behov av att snabbt möta förändrade kundbehov.

 

Människans roll mest utmanande men också mest avgörande

En viktig slutsats som Areeba och Sophie kom fram till i studien är att agila transformationer främst är människoorienterade, inte processorienterade.

Fem viktiga aspekter att ta hänsyn vid implementering av agila arbetssätt identifierades:

  1. Ledningens roll
  2. Anpassning av ramverk till organisation
  3. Människans roll i förändringsresan
  4. Kunskap och utbildning
  5. Integrering av HR-funktionen.


Av dessa konstateras att människans roll i förändringsprocessen är den mest utmanande att hantera men också den mest avgörande för att lyckas uppnå en framgångsrik transformation, fortsätter Anders. 

Ett aktivt ledningsstöd under hela transformationsresan, förändringspositiva personer i ledande positioner, anpassning av valt ramverk samt tillräcklig finansiering för kunskap och utbildning visade sig vara av central betydelse.

Dessutom konstaterades att genom att integrera HR-funktionen i ett tidigt skede av omvandlingen kunde många av utmaningarna relaterade till förändringsledning och ledarskap mildras.

Nyckelaspekter att ta hänsyn till för att lyckas med agil transformation.

Studien, har titeln, Large-Scale Agile Transformation: A Case Study Conducted in the Banking Industry with a Focus on Organizational, Managerial, and Cultural Aspects.


Rapporten finns i sin helhet att ladda ner här.

It seems we can't find what you're looking for.
Peter Dahlén.
Kontakta Peter för mer information

Peter

Dahlén

Affärsutveckling och Försäljning
Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post