PMO-nätverket, en uppskattad mötesplats

1 juli, 2021
Frontit Norrköpings PMO-nätverk har etablerat sig som en uppskattad mötesplats för PMO-ansvariga i regionen och det har visat sig vara ett koncept som håller även i tuffare tider när fysiska möten är omöjliga.

För snart sju år sedan ville Anna Wallin och en kollega på Frontits då nystartade Norrköpingskontor, hitta ett sätt att möta kunder och kontakter i regionen med inriktning på strategisk portföljhantering och projektkontor. De tog hjälp av kollegorna i Stockholm och bjöd så småningom in till den första träffen där den uttalade målsättningen var att erbjuda en mötesplats för erfarenhetsutbyte. 

 

Till en början tog vi ansvaret för träffarnas innehåll genom att dela kompetens som vi har på Frontit, berättar Anna. Successivt har det alltmer blivit ett forum för erfarenhetsutbyte där deltagarna i högre utsträckning själva är med och bidrar till att skapa innehållet.

 

En PMO-träff följer ungefär samma ramar vid varje tillfälle med en del för föreläsning eller övningar som rör träffens tema, en del när någon av deltagarna berättar om sin PMO-verksamhet och så den väl tilltagna fikapausen när mycket av kompetensutbytet och det informella kontaktskapandet sker. 

 

PMO-nätverket träffas fyra gånger per år och när det inte är pandemitider träffas man på Frontits kontor i Norrköping under en hel eftermiddag. Nätverksträffen ska kunna vara en naturlig del i en arbetsdag för deltagarna. 


Senaste fysiska träffen hade vi i februari 2020 och då spelade i portföljspelet berättar Eva Meunier som lett nätverket tillsammans med Anna de senaste åren. Under pandemin har vi hållit oss till digitala möten.

 

Det har fungerat bra men alla längtar efter att träffas, inte minst då den sociala delen av mötet spelar stor roll för kontaktknytande och kunskapsutbyte, menar Eva.    

 

Ett koncept som följt med hela vägen från starten är att deltagarna vid slutet av varje träff, tillsammans bestämmer temat för nästa. Aktuella teman sparas på en lista som uppdateras efter hand och från den listan plockas sen programmet för kommande träffar. Vissa teman återkommer regelbundet och populära teman genom åren har varit portföljstyrning, nyttorealisering och visualisering av projektportfölj. 

 

Våra deltagare kommer från både offentlig och privat sektor i regionen, berättar Anna. Många har varit med länge och ofta även som anställda hos olika arbetsgivare under tiden man varit nätverksmedlem. Det många har gemensamt är att de är ganska ensamma i sin roll på sin arbetsplats, till skillnad från t.ex. projektledare som det ofta finns fler av. PMO-nätverket blir därför ett tillfälle att bolla frågor och utmaningar, lära sig av andra och diskutera säger hon. 

 

Det understryks också av Donald Hallén, nätverksmedlem som jobbar inom Kriminalvården 

-Jag uppskattar verkligen att vi har bra diskussioner med högt i tak och att deltagarna är personer som är erfarna inom området. Alla är engagerade, kommer väl förberedda och är med och bidrar med sina tankar, idéer och erfarenheter. PMO:t är en del i min omvärldsbevakning, ett sätt att få inblick i hur andra jobbar med PMO-frågor, ett sätt att fånga vad som är på gång och vad som händer inom området hos andra.  Nätverket är ett bra sätt att knyta kontakter med engagerade personer med lång erfarenhet inom området PMO, säger han. 

 

Vi tycker att vi har hittat ett koncept som fungerar menar Anna och Eva. Att deltagarna brukar uttrycka att de känner sig hemma hos oss är ett bra betyg. Nu hoppas vi att vi under hösten ska få möjlighet att träffas fysiskt igen och fira Norrköpingnätverkets 7-årsdag. 

 

PMO-nätverket hälsar nya deltagare varmt välkomna. Som deltagare förväntas du leda eller ha ett ansvar för att driva de frågor som vanligtvis ligger inom ramen för en PMO-organisation/-funktion eller liknande. Alla som är intresserade av att dela med sig av sina erfarenheter och utmaningar och är nyfiken på att möta andra personer med liknande intressen och behov ser vi som framtida deltagare. 

 

Är du en framtida deltagare i Norrköpings PMO-nätverk? Kontakta Eva Meunier eller Anna Wallin.

 

Frontit har även PMO-nätverk i Stockholm och Örebro. 

Kontakta Anna för mer information

Anna

Wallin

Konsult, Projektkontorsnätverk Norrköping
Kontakta Eva för mer information

Eva

Meunier

Konsult
Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post