Så ökar du din organisations förändringsförmåga – 5 enkla tips

9 december, 2015

När samhället och tekniken förändras, i en allt snabbare takt, är det inte bara våra arbetssätt och verktyg som blir förlegade utan även vårt sätt att hantera förändringar. Här delar vi med oss  av 5 tips på hur man bygger bestående förändringsförmåga i hela sin organisation.

Att hantera den ökande förändringstakten i världen är en av de största utmaningarna för dagens företag och organisationer. För att uppnå konkurrenskraft och lönsamhet idag är det därför viktigt att organisationer gör ständigt förändringsarbete till en naturlig del av verksamheten. Organisationer behöver en enhetlig modell och enhetliga begrepp som gör att alla delar av verksamheten kontinuerligt kan möta nya utmaningar. Tyvärr är detta inte alltid helt enkelt att genomföra. Att bygga en organisation som kan hantera ständigt förändringsarbete görs inte över en natt och arbetet riskerar att bli både övermäktigt och att rinna ut i sanden om det görs på fel sätt. Därför har vi  sammanfattat fem tips för hur man bygger förändringsförmåga på rätt sätt.

1. Starta litet och enkelt

Att försöka förändra hela organisationen samtidigt gör arbetet oöverskådligt och minskar chanserna att få bra och mätbara resultat. För den som vill bygga förändringsförmåga är det därför bättre att börja i liten skala och utveckla ett konkret koncept, som sedan kan överföras till resten av organisationen. Ett första team bör därför lämpligen bestå av 2-4 personer där åtminstone en är beställare. Beställaren bör även sitta relativt högt upp i organisationen så att man får ett kraftfullt mandat i arbetet.

2. Gör en mognadsanalys

Att påbörja det här arbetet är nästan omöjligt om man inte vet var man befinner sig i nuläget. Ett viktigt första steg är därför att genomföra en mognadsanalys. På Frontit genomför man den här analysen genom att låta kunderna besvara en rad frågor. Utifrån svaren på frågorna placeras man sedan på en av fem mognadsnivåer. Metoden ger inte bara en tydlig bild av vad man behöver förbättra utan gör det också enklare att sätta mål för vilken nivå man vill uppnå och på vilken tid.

3. Skaffa kompetens

En av de frågor som besvaras av mognadsanalysen är vilken kompetens man har kring förändringsarbete. För organisationer som befinner sig långt ner på skalan är just kompetensen också ett vanligt problem. Ofta saknas den helt eller finns utspridd i organisationen. Ett viktigt steg är därför att identifiera vem i organisationen som redan besitter kunskap och vilka nyckelpersoner som behöver utbildas eller rekryteras för att man ska klara av att möta sina mål.

4. Se det som ett projekt

Att bygga förändringsförmåga i hela organisationen är en utmaning. Därför är det bästa sättet att driva det som ett projekt. Då sker det ordnat och systematiskt och man har de bästa förutsättningarna att faktiskt uppnå mätbara resultat.

5. Bevisa genom nytta

En av de största utmaningarna med att etablera ett nytt arbetsätt är att förankra det i organisationen. En vacker vision om att bli bättre på förändringsarbete riskerar lätt att rinna ut i sanden om den inte kan kopplas till tydliga och mätbara förbättringar som medarbetarna ser nyttan i. Det bästa sättet att förankra ett nytt arbetsätt för förändringsarbete är därför att identifiera en lagom stor och strategiskt viktig förändring, där man snabbt kan göra nytta. En framgångshistoria bygger nämligen upp en efterfrågan i organisationen för den nya modellen man har utvecklat.

Slutligen

De här fem punkterna en bra grund för att påbörja sitt arbete med att öka förändringsförmågan i organisationen. Dock är det viktigt att låta arbetet ta sin tid och att inte riskera framgången genom att göra allt samtidigt. Att fokusera på det viktigaste först och leverera mätbar nytta är det bästa sättet att skapa hållbar förändringsförmåga. Slutligen är måste man  ha modet att säga nej till väldigt många bra initiativ och projekt till förmån för det som är kritiskt.


 

Publicerad: 2015-12-09

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post