Skapa mer nytta med dina projekt

16 oktober, 2013

”Det är hög tid att gå ifrån det traditionella arbetssättet” skriver Anders Fresk, konsult på Frontit inom projekt- och förändringsledning samt agil coach. I den här artikeln – publicerad i tidningen ”Chefer & Ledare i vården”, beskriver Anders behovet av ett arbetssätt där vi under arbetets gång kan ta vara på de erfarenheter och lärdomar vi skaffar oss för att i högre grad lyckas med våra utvecklingssatsningar. Detta arbetssätt erbjuds av agil metodik som med fördel kan användas även inom andra utvecklingssatsningar än inom IT som till exempel för verksamhetsutveckling. Anders beskriver de mest centrala delarna i den agila metodiken, bland annat vikten av att involvera användarna i arbetet och jobba med kortare cykler där varje cykel har uppsatta mål utifrån användarnas prioritering. Även att varje cykel utvärderas och på så sätt tar projektgruppen med sig ständiga förbättringar under arbetets gång.

 

Länk till artikeln: Skapa mer nytta med dina projekt!

 

 

 

Publicerad: 2013-10-16

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post