Snart är det dags för GDPR, men se lagen som en möjlighet istället för ett hot

20 december, 2017

Vi står inför ett paradigmskifte där avancerade dataintrång har ökat enormt bara det senaste året. Attacker designade med syfte att tillskansa sig information. Vi är också bara månader från den 25 maj då GDPR, den nya personuppgiftslagen, börjar gälla. Business Security är Frontits expertenhet för att ta hand om de mycket omfattande behov som finns när det gäller att skydda sig mot hot, designade för att stjäla, manipulera eller radera affärskritiska digitala data. Inom området ingår att kunna hjälpa företag att inte bara vara redo för den 25 maj, utan också med vad som behöver göras efter det datumet.

Den nya personuppgiftslagen är inte bara en utmaning utan också en möjlighet. Gör man på rätt sätt kommer företaget att få en väldig klar bild över hur systemen fungerar, var informationen finns lagrad och hur den rör sig. På köpet får man en teknisk inventering som identifierar om befintliga säkerhetssystem klarar att blockera datastörning och hitta incidenter. Dessutom får alla medarbetare som berörs en höjd kunskapsnivå om datasäkerhet. För att nå dit behöver företagsledningar stöd, människor behöver utbildas och företaget behöver ha rätt metod, tillvägagångsätt och teknik.

GDPR är inte slutet. Det är början

De flesta företag idag har gått på kurser, fått utbildning eller gått på seminarier med någon jurist som berättar om lagen och konsekvenserna om man inte följer den. Men man får ingen hjälp med hur man ska genomföra det som behöver ske och många tror man att man är färdig, när lagen träder i kraft. I själv verket är det då det börjar.

Processerna, teknikstöden och metoderna måste vara implementerade. Kunskapen i organisationen så pass förhöjd att man agerar på rätt sätt, så att man kan upprätthålla den nivå som lagen kräver.

Det är en viktig VD-, lednings- och styrelsefråga och inte enbart en juridisk fråga eller något som bör delegeras. Det handlar både om att det kostar stora pengar att bryta mot lagen, men också om att digitaliseringen driver en snabb utveckling som påverkar vår vardag mer och mer. Vi behöver skapa nya taktiker och strategier för att vara både framgångsrika och kunna upprätthålla säkerheten i det nya digitala landskapet framöver.

Säkerhet för en annan tidsålder

Alla företag utsätts idag för dataintrång. De flesta företag har säkerhetssystem från en annan tidsålder som varken kan blockera eller stoppa våra vanligaste typer av avancerade attacker. Mycket känslig information försvinner också genom vardagsmisstag, till exempel tappar man bort en telefon, lämnar in en PC på service eller råkar mejla ett säljdokument eller personuppgifter till hemmet för att kunna jobba där.  

Business Security handlar om att skydda alla de digitala tillgångar ett företag har, allt som finns arkiverat på ett eller annat sätt och allt det som finns i huvudet på folk. GDPR kan användas för att bygga nästa generations säkerhet och konsolidera licenser, infrastruktur och säkerhetsskydd. Frågan behöver också förflytta sig från IT-avdelningen och in i ledningsgrupper och styrelserum. Ledningen har det yttersta ansvaret för de digitala tillgångarna.

Årets första seminarium hos oss på Frontit handlar om Business Security och tar upp hoten men framförallt möjligheterna med den nya lagen GDPR. Oavsett hur långt ni har kommit i era processer kan vi både hjälpa er i mål och se till att ni är förberedda för framtiden. Håll utkik efter inbjudan i din mailkorg eller på vår hemsida.

 


Publicerad: 2017-12-20

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post