Stolt flickafadder till Plan Internationals arbete för flickors lika värde

12 december, 2021

Alla medarbetare involverades när vi för ett år sedan ville hitta en organisation som passar den tradition Frontit alltid haft i sitt samhällsengagemang – hjälp till självhjälp samt arbete för flickors och kvinnors rättigheter och möjligheter. En omröstning genomfördes och valet föll på den globala barnrättsorganisationen Plan International.

Vi uppmuntrade varandra att ta fram förslag och när det var dags för omröstning blev Plan International det alternativ som flest röstade för Vi har valt att bli flickafadder vilket innebär att vi särskilt stöttar arbetet som ger flickor skydd och stöd, säger Anna Graaf, hållbarhetssamordnare på Frontit.

Plan International är en global barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barns rättigheter och har flickors rättigheter som ett av sina fokusområden eftersom världen inte är jämställd. 

 

Vi tycker väldigt mycket om hur de arbetar. Att de involverar flickorna i sitt arbete och gör dem medvetna, skapar förståelse och stärker dem i sin egen situation. Det är en förutsättning för långsiktig förändring, fortsätter Anna.

 

Under verksamhetsåret 2020/2021 togs flera viktiga steg för flickors rättigheter. Bland annat förbjöds våldtäkt i Senegal, könsstympning kriminaliserades i Sudan och i Zimbabwe blev det förbjudet för skolor att stänga av gravida flickor.

Vi är väldigt glada för de framsteg som görs för att flickor ska kunna leva tryggare liv. Samtidigt måste vi fortsätta att stärka flickors rättigheter i världen och vi är väldigt glada att Frontit är med och stöttar det viktiga arbetet, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Men arbetet är långt ifrån klart. Att Plan International har speciella insatser riktade för att förbättra för flickor är för att de är en grupp som är dubbelt diskriminerande. Tyvärr börjar det redan vid födseln. Därför har Plan International tagit fram ett antal områden de arbetar aktivt för att förändra. Här är några av dem:

  • Jämställdhet från dag 1: Flickor får mindre mat och riskerar att överges.
  • Nolltolerans mot våld: En av tre flickor kommer att utsättas för våld.
  • Ge plats åt flickor: För få lyssnar på flickor och prioriterar deras behov.
  • Barn inte brud: Flickor ses som en ekonomisk börda och gifts bort. 

 

Vi är väldigt tacksamma över Plan Internationals arbete och de milstolpar som nåtts under året. De har ett outtröttligt engagemang för att förbättra livet för barn och flickor i världen och vi är självklart med och stöttar som flickafadder även nästa år, avslutar Anna. 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post