Ta vara på den innovativa kraften hos dina medarbetare!

17 maj, 2017

Ett innovativt företagsklimat är en ledarskaps- och kulturfråga, menar Margareta Brauns som är Affärsområdesansvarig på Frontit.  Alla ledare behöver ”mönstra på” och ”walk the talk” för att starta arbetet med att skapa ett innovativt arbetsklimat. Hur lyckas man med det då? Här bjuder hon på några viktiga spaningar över vad du behöver ha på plats för att lyckas att skapa ett innovativt företagsklimat där man tar till vara på den innovativa kraften som medarbetarna besitter.  


Det är intressant att det pratas så mycket om metoder och verktyg för att få till ett innovativt företagsklimat. Jag är helt enig att detta är ett måste att ha på plats, men det behövs framför allt ett fokus på att arbeta med medarbetarnas tankesätt och arbetsplatsen som arena för innovation. Att skapa ett innovativt företagsklimat är helt enkelt en ledarskaps- och kulturfråga. Att ändra beteenden och tankesätt tar tid, men är nödvändigt för att överleva på lång sikt. Vi är alla ganska eniga om att förändringstakten bara kommer att eskalera och gå allt snabbare än vad den gör idag. Så det gäller att ständigt utvecklas annars klarar du inte konkurrensen på sikt.

Alla ledare behöver ”mönstra på” och ”walk the talk” för att starta arbetet med ett innovativt arbetsklimat. Hur lyckas man med det då? Det behövs göras på flera plan och här nedan har jag lyft de områden som måste fungera och samverka för att organisationen ska få önskat resultat i sitt förändringsarbete.

1.Skapa ett tydligt VAD och VARFÖR

Grunden för förändringsarbetet är att kommunicera strategin så att alla förstår den och gör den till sin. Det är oerhört viktigt att avsätta tid för att skapa en gemensam tydlig målbild så att alla förstår VAD vi ska åstadkomma tillsammans och VARFÖR vi gör det. För att verkligen nå medarbetarna så räcker det inte med bara fakta och logik. Du behöver hitta ett sätt att kommunicera så att det verkligen når allas känslor och skapar en vilja att bidra. Filmer, bilder, illustrationer eller vittnesmål från kunder kan då vara mycket kraftfullare än powerpointbilder med nyckeltal. Detta ger grunden för engagerade medarbetare som kan bidra till innovation och utveckling.

2. Håll koll på din omvärld

För att kraftfullt och trovärdigt kunna förklara VARFÖR förändringen ska drivas och skapa en ”sense of urgency” hos medarbetarna, så måste utgångspunkten vara omvärldsbevakning och konkurrentspaningar. Det arbetet behöver ta avstamp i kundvärdet ni skapar och hur era konkurrenter agerar för att möta det bättre än er i en ständigt förändrad omvärld. Hur kunden uppfattar dig och vad kunden förväntar sig av dig som leverantör är en av de viktigaste parametrarna för hur du ska utvecklas på kort och lång sikt. Vad gör dina konkurrenter? Vad händer i andra branscher än din egen? Kunskap och kännedom om vad andra gör och om vad som är möjligt att göra med bland annat ny teknik och nya arbetssätt, banar väg för nya sätt att möta kunder och leverantörer samt effektivare sätt att arbeta internt. Kanske med förbättrade tjänster, helt andra tjänster eller nya innovativa leverans- och affärsmodeller som möter kundernas behov bättre.

3. Transparens för engagemang, delaktighet och innovation

Ett tydligt VARFÖR och VAD är en bra startpunkt för att genomföra din strategi. Men låt inte detta bara bli ledningens dokument och hyllvärmare. Ett mycket kraftfullt sätt för att skapa energi och vilja till delaktighet är att på ett strukturerat sätt engagera alla medarbetare i arbetet med att förverkliga strategin. Så genom att våga vara transparenta med strategiarbetet och bjuda in medarbetarna att utmana ledningens VARFÖR och VAD i strategin och sedan använda alla i arbetet med HUR detta ska genomföras. Hur kan man som medarbetare bidra i det dagliga för att nå den gemensamma målbilden? Vad innebär detta mål för mig och varför gör jag det? Och när genomförandeplaner, mål och mått tagits fram gemensamt, så gäller det att fortsätta att vara transparent och behålla ett arbetssätt där medarbetarna är delaktiga och ansvariga för genomförandet.

För att citera den tidigare SAS-chefen, Jan Calzon,  – ”En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar.” 

Transparens leder till engagemang, delaktighet, ansvar för genomförandet och skapar en arena för innovation i verksamheten. Därför är det också viktigt att ha arbetssätt och struktur där du kommunicerar och firar förverkligade idéer och synliggör resultatet.

4. Våga göra fel

Det är bättre att göra fel en gång än att inte göra någonting alls. Därför är det avgörande att organisationen är tillåtande och förlåtande i sitt ledarskap och sin kultur. Arbetssättet måste uppmuntra alla tankar och idéer, stort som smått, när man bjuder in medarbetarna till arbetet med HUR strategin ska genomföras. Du behöver ge förutsättningar för en kommunikation och dialog för att fånga allas kunskap och idéer. Medarbetarna sitter ofta på kunskapen om detaljerna i sin vardag, som gör att de kan skapa de innovativa lösningarna och vara med och utveckla sin verksamhet. Då gäller det att skapa ett klimat där alla vågar komma till tals och bidra med sina tankar och förslag, utan att vara orolig för ”att göra fel”.

5. Tvärfunktionella team

För att skapa bra förutsättningar för innovativa förslag, så bör du försöka skapa tvärfunktionella team som överbryggar stuprörstänk och ”vi och dom” beteende. När olika bakgrund och perspektiv arbetar tillsammans kring ett problem finns mycket större möjlighet till innovativa lösningar än när en grupp likatänkare ska ta sig an en uppgift. Det kan också vara viktigt att avdramatisera ordet innovation med utbildning som ger kunskap om området. Innovation – det är det vi skapar tillsammans genom att ”ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet”.

 

Innovativ företagskultur kräver modiga och engagerade ledare

För att lyckas med att få till ett innovativt företagsklimat på kort sikt behöver man absolut ha metoder, verktyg och ledningens engagemang. Men för att få till ett långsiktigt hållbart innovativt företagsklimat krävs det modiga och engagerade ledare, som uthålligt lyckas skapa ett innovativt tankesätt hos alla sina medarbetare och förverkligar idéerna. Först då lyckas man skapa en innovativ företagskultur.

 

På Frontit hjälper vi dagligen företag och organisationer med verksamhetsutveckling genom att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet. Läs gärna mer hur vi arbetar med det här eller kontakta mig för att diskutera vidare.


Vill ni lyckas med er strategi?

Vi kan hjälpa dig och din ledningsgrupp att ta fram er ”Strategiska berättelse”, om ni är redo att lägga grunden för att engagera medarbetarna i genomförandet av strategin.
Läs mer här


Publicerad: 2017-05-12

 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post