Trivsel och att ha roligt tillsammans är vår Spirit

Vid sidan av Frontits huvudsakliga uppdrag, att driva förändring med bestående resultat, så pågår en mängd aktiviteter för att utveckla oss och vår arbetsplats. Ett av dem är Spirit, ett medarbetardrivet initiativ med målet att främja trivseln.  

Spiritarbetet startade för tio år sen när Anneli Angeling var nytillträdd vd. Tanken var att samla medarbetare från alla kontor och tillsammans arbeta för ökad trivsel och gemensamma värderingar. Initiativet lever kvar och är fortfarande helt medarbetardrivet.

 

– Vi är en grupp som samlas regelbundet och skapar olika sammanhang där vi umgås med våra kollegor. Vi gillar att göra saker tillsammans, säger Carin Östling som ansvarar för att sammankalla Spiritgruppen.

 

Vissa aktiviteter drivs koncernövergipande men mycket anordnas också lokalt. Oavsett så är allt frikopplat från det alla gör i sina konsultuppdrag.

  – Vi har fridlyst Spirit till att bara vara socialt och helt frivilligt. Ofta är det någon som har ett intresse och som drar med oss andra. I Uppsala och Stockholm har vi nyligen provat på drejning och i höst ska vi ut och plocka svamp, berättar Carin.

   

  Frontit har växt mycket de senaste åren och under våren har Spiritteamet träffats och jobbat fram en gemensam strategi och ett antal teman för kommande år. På koncernnivå pågår just nu ett antal aktiviteter där en av dem handlar om att uppmärksamma kollegor som varit i företaget under en längre tid.

   – Det händer ju ofta mycket när man är ny på en arbetsplats. Här på Frontit har vi till exempel en tradition att varje år samla alla som varit på företaget i tre år och åka på en gemensam resa. Men nu vill vi också säkerställa att vi hittar rätt sammanhang för de som varit här länge, berättar Carin.

    

   Ytterligare en aktivitet som är i fokus nu i sommar är Blodomloppet som går av stapeln över hela Sverige. I Linköping, Stockholm, Uppsala och Örebro har det redan sprungits, Sundsvall och Västerås har sitt kvar efter sommaren.

    – Jag sprang fem kilometer – för ett gott syfte och som en rolig grej tillsammans med kollegor. Jag gillar spiritaktiviteterna för att det är bra tillfällen att prata om helt andra saker än vad vi gör på dagarna, avslutar Carin. 

    Kontakta Carin för mer information

    Carin

    Östling

    Konsult