Utbildning för ABB i Leading SAFe

I februari utbildade Kristina Rosén en av Frontits kunder, en enhet inom ABB Power Grids, i Leading SAFe. Utbildningen är en del av uppdraget som påbörjades i oktober då det fanns ett behov att öka kunskapen inom skalad agil utveckling samt hitta nya och mer effektiva arbetssätt.

Karin Thorburn som är en av de drivande i SAFe-initiativet och som arbetar på ”tågnivån” i SAFe modellen, säger ”En av delarna som är bra med SAFe är att man vågar prova. Den kulturen finns hos ABB, men principen att testa och prova används än mer nu när man börjat arbeta enligt SAFe. Vilket skapar ökad effektivitet och möjlighet att tänka om”.

I utbildningen deltog ca 20 medarbetare som har olika ledande roller inom ABB Power Grids, Grid Integration.

”Vi har arbetat med delar av SAFe länge, men alla team har arbetat på lite olika sätt. Nu med Kristinas hjälp får vi de verktyg vi behöver för att få ihop helheten säger David Strinnholm, R&D Team Manager.

Deltog gjorde även Björn Jacobson,  Global Technology Manager, som lyfte vikten av den transparens som SAFe modellen medför. Att alla intressenter/kravställare får se hela kravbilden som ligger på R&D i sin helhet, medför ofta att intressenter själva förbättrar prioriteringar av sina egna behov för att underlätta för R&D, istället för att säga att allt är viktigt.