Vad är egentligen digital transformation?

24 mars, 2020

Det var en fråga som vi ställde oss eftersom digitalisering och digital transformation är begrepp som vi nästan dagligen hör i olika sammanhang. Många vittnar om svårigheten med att veta hur man ska ta sig an den digitala transformationen. Hur skapar vi förståelse för vad det innebär för den egna organisationen och sedan faktiskt börja arbeta med det?

Alla förstår att detta inte är en enskild händelse som kommer att försvinna över tid utan att det är en framtidsutveckling vi alla behöver agera på. Den upplevda komplexiteten gör att många väljer att skjuta arbetet framför sig i avsaknad av strategier och verktyg för att ta sig an detta.

Hitta samsyn kring begreppen  

Ett sätt att börja kan vara att hitta samsyn kring begreppen – vad betyder digital transformation och vad betyder det för oss. När organisationens samförstånd kring begreppen är uppnådd och man definierat vad det betyder i den egna organisationen, har man uppnått ett gemensamt utgångsläge. Det är en plats att starta ifrån och minimerar risken att alla agerar efter sina egna definitioner och synsätt på vad det är.

På Frontit provar och utvärderar vi ofta de arbetssätt som vi använder hos våra kunder. Dessutom har vi som företag, själva ett behov av att titta på vad den digitala transformationen innebär för oss. Vi är också i behov av en gemensam grund att utgå ifrån. På Frontit i Norrköping valde vi att ta ett gemensamt grepp kring frågan och inledde med en bokcirkel där boken ”Att leda digital transformation, DigJourney” diskuterades. Vi samlades sedan för att skapa en gemensam begreppsbild vad digital transformation är för oss på Frontit. Först därefter, med den gemensamma utgångspunkten formulerad, kan vi nu diskutera om och varför vi ska transformera oss och på vilket sätt.

– Vi tror på ett gemensamt arbetssätt, säger Anna Wallin, konsult på Frontit i Norrköping. Det definitionsarbete vi gjort tillsammans är viktigt så att vi inte kastar oss rakt in i ett genomförande utan att veta att vi pratar om samma saker och har en samsyn kring varför vi gör en förändring. Detta är tyvärr ett ganska vanligt angreppssätt.

Anna Wallin arbetar med att hjälpa organisationer och företag att göra aktiva, planerade förflyttningar från nuläge till nytt läge. Hon har stor vana av metoder som går att tillämpa på arbete med digital transformation.

– Jag tänker att det är lätt att bli skrämd av stora begrepp och att många upplever att det är svårt att göra dem till sina egna. Det verkar så svårt att ta sig an dem att vi struntar i det och hoppar rakt in i ”HUR” istället, eller så väljer man att avvakta och inte göra något alls. Ett sätt att komma förbi det är att arbeta sig igenom begreppen på ett strukturerat sätt så att de blir våra egna, säger Anna Wallin.

 

Vår definition av ”Digital transformation”

Vi valde Astrakans metod för begreppsmodulering som Frontits konsult Anders Weinoff har goda kunskaper och erfarenheter av. Tillsammans med Anna Wallin gjorde han en första version av begreppskartan där ett tjugotal centrala begrepp kring digitalisering och digital transformation valdes ut och relaterades till varandra. Sedan samlades en större grupp konsulter på Norrköpingskontoret till en gemensam workshop där den modell som Anders och Anna tagit fram, gicks igenom. Under ett par timmar jobbade man med begreppen och deras relation till varandra tills en gemensam bild som alla förstod och stod bakom, växt fram.

– Resultatet av workshopen blev en gemensam bild för medarbetarna på Norrköpingskontoret kring vad digital transformation innebär och en begreppslista där vi har samma bild av vad begreppen står för tack vare vårt gemensamma definitionsarbete, menar Anders Weinoff.

 

Organisationen behöver en ledning som har bestämt sig

Att använda en strukturerad metod är något som vi rekommenderar andra att använda, men detta är förstås inte det enda som krävs när man tar sig an en transformationsresa.

Organisationen behöver en ledning som har bestämt sig för att det här är viktigt. När den står bakom och kan beskriva för sin verksamhet varför detta är något som måste göras, ökar möjligheten att få med hela organisationen på förändringsresan. Ledningen behöver kunna beskriva i vilken takt företaget behöver förändras och sätta tydliga mål och en tydlig riktning för arbetet. Därefter kan man ta sig an uppgiften, sätta strategin och upprätta konkreta handlingsplaner.

 

Lycka till på er digitaliseringsresa, dela gärna dina tankar och reflektioner kring ovanstående med oss. Kontakta oss gärna med frågor och funderingar och om du vill ha stöd eller någon att bolla med.

Av Anna Wallin och Anders Weinoff

 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post