Vad vore 007 utan Q? Martin Gladh om den agila omställningen

21 februari, 2017

Martin Gladh, konsult på Frontit, delar med sig av erfarenheter och värdefulla tips från agila omställningar. Det finns en god anledning att bevara vissa värden som är väl så värdefulla i agil som i traditionell miljö, menar Martin. 

 


Efter att ha drivit test- och QA-frågorna i många agila omställningar är det några fallgropar som ständigt återkommer. I förflyttningen från centralisering till decentralisering av testproffs så glöms ofta de positiva delarna av det tidigare bort, när ivern efter det nya tar överhanden. Men det finns god anledning att aktivt bevara vissa värden som är väl så värdefulla i agil miljö som i traditionell.

1. Vi river murar mellan testare och utvecklare men bygger vi nya mellan testarna?

En del i den agila omställningen är ofta att ”trycka” ner testarna i de agila teamen. Ofta innebär detta också att man avvecklar testavdelningen. Personligen gillar jag den agila teammiljön. Den sociala interaktionen och det utbyte man får är något som jag uppskattar. Jag ser dock en fara i att man blir för mycket en del av teamet och där med slutar dela sina erfarenheter med sina gamla testkollegor.Att skapa mötesplatser för kunskapsutbyte eller på andra sätt inom eller utanför processen samarbeta över teamgränserna anser jag viktigt. Ett fokuserat QA-retro är ett exempel på aktivitet. Sedan ska man inte förringa återkommande fredagsfika med sina gamla testkollegor för att hålla koll på muren.

2. Håller vi på att tappa obundenheten?

Obundenhet är en av de viktigaste egenskaperna som en testare måste värna om. I den agila världen är man ofta delaktig i designbeslut och implementationsdiskussioner vilket lätt leder till att vi testare blir hemmablinda när vi i nästa stund ska granska lösningen ur alla perspektiv. Jag upplever att det ofta är svårt att bryta hemmablindheten och agera obunden när man vet för mycket om detaljerna.En strategi för att motverkar hemmablindheten är att skapa aktiviteter där man hjälper till att testa varandras saker med jämna mellanrum. Ny friska ögon på ens uppdaterade design eller implementation är aldrig fel.

3. Vem ser till helheten?

Skapar vi stuprör eller isolerade öar när vi går för långt i den agila transformationen? Klarar vi av att se till hela produkten innan vi levererar till kund? Vem ansvarar för flöden som går utanför teamgränserna? Hur ser man till att ett teams implementation eller ändring inte sätter krokben för sina grannar? Många gånger tycker jag att man tappar greppet om integrationen mellan de olika teamen. Att man vid tester innan en leverans hittar fel som absolut inte ska hittas på den nivån eller att det till och med blir så att kunden hittar dessa fel.Ett sätt att komma till bukt med detta kan vara ett släpande integrations- eller systemtestteam som tar ansvar för de aspekterna. Teamen kan i och med detta släppa dessa aktiviteter och på så sätt öka sin effektivitet. Ett annat sätt är att ha en, kalla det vad du vill, testcoach/testledare/testprojektledare som värnar om helheten och hjälper teamen att tänka på integrations- och systemaspekter.

Slutligen

Låt inte pendeln slå för långt åt en eller andra hållet. Jag uppskattar verkligen de agila värderingarna men samtidigt så är det en stor omställning för oss testare att ta sig an den agila världen. Jag älskar utforskande testning och den kontextdrivna skolans tankesätt men jag anser att det måste finnas en sund balans mellan det nya och det gamla. Att varje situation och företag behöver sin egna skräddarsydda lösning för att bibehålla sin kvalitetsnivå. Jag tror att många skulle vinna på att låta pendeln svänga tillbaka om bara en liten bit. Målet måste väl ändå vara att välja rätt verktyg ur verktygslådan som vi kallar Quality Assurance oavsett vilken falang den tillhör.

Någon sa en gång till mig: -”Det låter som test räddade dig från programmeringen”. Något som verkligen stämmer och efter många år i branschen så har jag insett att test verkligen är kärlek. Jag arbetar idag på Frontit där jag inte är ensam om att dela passionen för just detta område. Vill du prata om ämnet eller arbeta med oss? Hör av dig på martin.gladh@frontit.se.

/Martin Gladh

 

Läs gärna mer om vårt tjänsteområde Test & Kvalitet på vår hemsida.

 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post