Varför, vad och hur? Svaren på dessa frågor har aldrig varit viktigare

24 april, 2017

Vår vd Anneli Angeling skriver i sin artikel om vikten av att driva framgångsrikt förändringsarbete där medarbetarna på riktigt är involverade och engagerade. Allt för många verksamheter misslyckas med sina förändringsprojekt och ofta på bekostnad av medarbetare som drabbas av utbrändhet, detta i en tid när förändringstakten bara ökar.


På Frontit, där jag arbetar, möter jag tillsammans med våra konsulter dagligen olika företag och organisationer som driver förändringsprojekt av olika slag. Vi ser vi tyvärr fortfarande många förändringsinitiaiv som inte lyckas, i termer av tid och kostnad men kanske ännu värre med utebliven eller minimal effekt, ibland på bekostnad av medarbetarna som i värsta fall möter den ”berömda” väggen på grund av utbrändhet. Detta i en tid när förändringstakten bara ökar och alla är överens om att utvecklingen aldrig kommer att gå så långsamt som just nu. Då ställer man sig frågan hur ska det kommer att gå för dagens verksamheter och för medarbetarna i dem?

Viktiga frågeställningar

Jag är övertygad om att man kan driva förändring framgångsrikt och på ett hållbart sätt både för att uppnå effekt och med människor som mår bra och utvecklas, det är det som vi på Frontit brinner för.

Det som ofta saknas idag är ett bra VARFÖR och med det menar jag inte en powerpoint som beskriver varför förändringen är viktigt. Utan att istället sätta dessa frågeställningar och svaren på dem i ett sammanhang varför det är viktigt för företaget och vad det innebär om förändringen lyckas eller misslyckas. Att visualisera denna bild tillsammans med sina medarbetare är en avgörande del i det strategiska arbetet. Pedagogik och kommunikation är grundelement och dialog är än viktigare. Släpp in medarbetarna i diskussionen VARFÖR och VAD och låt dem bidra i företagets resa framåt.

Självklart behöver man också ha ett bra svar på frågan HUR hur man driver förändringsarbetet? Agilt eller traditionellt, en metod för förändringledning, styrning och uppföljning? Jag önskar att jag kunde säga att detta är saker som är på plats i dagens verksamheter – men tyvärr är inte så fallet. Det finns projektmodeller, scrum team, agila manifest med mera men det fungerar oftast som enskilda initiativ i någon del av organisationen, utan tillräcklig koppling till verksamheten i övrigt med dålig förankring som följd.

Människa, målbild och metod

För att driva förändring framgångsrikt behöver man ha ett integrerat arbetssätt där man behöver arbeta med flera dimensioner och perspektiv. På Frontit arbetar vi kring delarna; människa, målbild och metod. En tydlig målbild ska förklara VAD vi ska göra och VARFÖR vi gör det. Medarbetare behöver motiveras och engageras för att på bästa sätt hitta lösningen på HUR vi ska göra för att förverkliga våra förändringsinitiativ. En metod/modell behöver finnas på plats och ligga till grund för att få driv i förändringsarbetet och göra det mätbart.

Slutligen

Att vi idag fortfarande möts av så många förändringsprojekt som inte lyckas är inte okej.

Det finns andra sätt att driva sin förändring/utveckling på, det vet vi efter att vi har drivit tusentals projekt och denna kunskap blir allt viktigare att ha nu när vardagen blir mer och mer föränderlig och snabbrörlig. Vi har agila organisationer, digital transformation, innovativa organisationer och så kan vi fortsätta uppräkningen av begrepp i all oändlighet. Men oavsett vilken förändring vi som organisation behöver göra så måste vi få effekt med en organisation vars medarbetare mår bra.

Har du tankar och funderingar hur ni ska komma igång med ert arbete? Kontakta mig! anneli.angeling@frontit.se 

 


Vill ni lyckas med er strategi?

Vi kan hjälpa dig och din ledningsgrupp att ta fram er ”Strategiska berättelse”, om ni är redo att lägga grunden för att engagera medarbetarna i genomförandet av strategin.
Läs mer här


 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post