Teamboost på Region Östergötland

Bakgrund och uppdrag

Ett projektkontor på Region Östergötland ville ge sin personal en energiboost i vardagen. En lång period av arbete, huvudsakligen på distans, hade slitit hårt. Projektledare behöver ge energi till sina olika projektteam och få energi i projekten även på distans. 

Kunden hade lagt märke till att Frontit, genom Eva Meunier och Kerstin Lindfors, genomförde utbildningar, som borde passa för de behov som fanns att boosta teamet. 

 

Syfte och önskade effekter

Det kunden önskade få hjälp med var en ökad insikt om de mjuka faktorerna (som motivation och drivkrafter) och samtidigt ta utvecklingskliv i sitt eget digitala ledarskap för att bättre kunna hjälpa sig själva och andra i den digitala vardagen​.  Att kunna göra det och även få en paus från rutinerna, ha roligt och skratta ihop​ är viktigt för ett team.

 

Framgångsfaktorerna

Ett förtroendefullt samarbete med uppdragsgivaren gav fina förutsättningar för Frontits konsulter att tolka behoven och gemensamt komma fram till ett upplägg som passade situationen. Tidig plan med konkreta datum och avstämningar med uppdragsgivaren i samband med tillfällena var de främsta framgångsfaktorerna. Kunden beskriver samarbetet med Frontit som proffsigt bemötande, lätta att samverka med samt levererar alltid med både kvalitet och kreativitet. 

 

Genomförande och resultat

Upplägget som valdes var genomförande av två workshops, med ca en månads mellanrum, med ett innehåll skräddarsytt till behoven. Genomförandet bestod av praktiska övningar samt föreläsning. Förutom stort utrymme för välbehövlig reflektion, gavs de cirka 20 deltagarna både hårda och mjuka verktyg för att lyckas bättre i den digitala vardagen för att arbeta energifyllt och effektivt på distans. Deltagarna fick under sakkunnig ledning tillfälle till utbyte med sina kollegor om viktiga och angelägna ämnen. Utvärderingen vittnade om att deltagarna verkligen kände att de fått påfyllning av nya verktyg, energi, och gemenskap samt motivation.

 

Vad tyckte kunden?

”Den teamboost som vi genomförde tillsammans med Frontit har bidragit till ökade insikter och kunskaper om hur vi blir bättre digitala förebilder genom att ha koll på viktiga mjuka och hårda faktorer såsom motivation, underliggande drivkrafter samt konkreta verktyg. Detta bidrar i sin tur till att vi kan hjälpa oss själva och andra i den digitala vardagen.”