Seminarium

Engagerade medarbetare - nyckeln till hå...

Seminarium

Snabbt, effektivt, agilt - men bra?

Den agila omställningen, som allt fler organisationer befinner sig mitt uppe i, gör leveranser snabbare och effektivare. Men blir de bättre? G...

Seminarium

Våga vara en modern projektledare!

Seminarium

Morötter och piskor är för åsnor. Motivation 3.0 är här!

Innovation, anpassning och ständig utveckling är ett måste i dagens verksamheter. Hur ska det lyckas om de fle...

Seminarium

Förändringsledning i en agil omvärld

Den digitala utvecklingen och den föränderliga omvärlden ställer nya krav för att lyckas med förändringar. Und...

Seminarium

Skapa förändringsförmåga i hela din orga...

Seminarium

Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agi...

Seminarium

Ditt lyckade projekt äventyrar verksamhe...

Seminarium

Om COBIT, PM3, eller ITIL är svaret – vad är då egentligen frågan?

Detta seminarium ger en introduktion till några olika modeller och ramverk för IT-styrning och IT-ledning. Hur...

Seminarium

Projektkontoret - släpp sargen, gör nytt...

Seminarium

Lyckas med ditt systeminförande!

I dagens organisationer går IT och verksamhet hand i hand. Att ha bra systemstöd för sin verksamhet leder till at...

Seminarium

Användningsmålen en viktig förutsättning...