Seminarium

Våga vara en modern projektledare!

Seminarium

Morötter och piskor är för åsnor. Motivation 3.0 är här!

Innovation, anpassning och ständig utveckling är ett måste i dagens verksamheter. Hur ska det lyckas om de fle...

Seminarium

Förändringsledning i en agil omvärld

Den digitala utvecklingen och den föränderliga omvärlden ställer nya krav för att lyckas med förändringar. Und...

Seminarium

Skapa förändringsförmåga i hela din orga...

Seminarium

Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agi...

Seminarium

Ditt lyckade projekt äventyrar verksamhe...

Seminarium

Om COBIT, PM3, eller ITIL är svaret – vad är då egentligen frågan?

Detta seminarium ger en introduktion till några olika modeller och ramverk för IT-styrning och IT-ledning. Hur...

Seminarium

Projektkontoret - släpp sargen, gör nytt...

Seminarium

Lyckas med ditt systeminförande!

I dagens organisationer går IT och verksamhet hand i hand. Att ha bra systemstöd för sin verksamhet leder till at...

Seminarium

Användningsmålen en viktig förutsättning...

Seminarium

Verksamhetsutveckling - från strategi till effekt

All forskning visar att företag och organisationer inte klarar av att implementera sin strategi i tillräckligt stor ut...

Seminarium

Så lyckas du med införandet av agila metoder

Agila metoder har de senaste åren vunnit allt fler anhängare inom systemutvecklingsområdet. Många organisation...