Seminarium

Framgångsrik förändring kräver människor...

Seminarium

Ta risker! Men bara kalkylerade sådana

Vägen till framgång kan ibland ligga väldigt nära den som leder till misslyckande. Skillnaden är ofta kunskap om de ri...

Seminarium

Projektmognadsmodell - en väg till effektivisering av projektverksamheten

En projektmognadsmodell kan vara ett bra stöd i arbetet med att förbättra en organisations förmåga att använda projekt som arbetsform för att driva de...

Läs mer

1 2 3