Välkommen till seminarium i Örebro den 4 dec om hur ett projektkontor (PMO) kan bli en viktig partner för ledningen för att möta omvärldens förändringstryck med krav på innovation och transformation.

En stor drivkraft till förändringstrycket är digitaliseringen som anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Organisationer utmanas att vara relevanta för såväl sina kunder som medarbetare. Det gäller att hela tiden utveckla och omdefiniera sig själv, sin affär och verksamhet för att ständigt skapa värde och samtidigt öka förmågan att snabbt hantera förändringar.

Seminariet handlar om gapet mellan den strategiska planen och pågående projekt och arbete för att hantera de snabba förändringarna som krävs för att vara relevant. När det uppstår ett gap mellan strategin och genomförandet uteblir förändring. Hur måste projektkontoret förändras för att vara en strategisk partner för ledningen för att minska gapet mellan strategi och pågående projekt?

Seminariets talare 
Talare är Toni Sigmundsson och Olle Tullstedt, med lång erfarenhet av PMO, portföljstyrning och förändningsledning.

07.30 Frukost
08.00 Seminarium
09.15 Frågor & mingel

ANMÄL DIG HÄR

TID
Tisdagen den 4 december 2018
08:00 – 09:30, frukost serveras från 07.30

PLATS
Clarion Hotel Örebro
Kungsgatan 14, Örebro

Aktuellt
Artikel
Relaterat material

Kontakta Elin för mer information