Engagerad personal skapade bestående förändring hos Läkemedelsverket

20 oktober, 2015

De senaste 10 åren har Läkemedelsverket sett sitt uppdrag växa dramatiskt och sin personalstyrka fördubblas. Med Frontits hjälp har man nu verktygen som krävs för att genomföra bestående förändringar för att möta framtidens utmaningar.

– För 10 år sedan var vi en organisation på 300 – 400 personer och idag är vi 750 personer. Vi har under den perioden inte funderat så mycket på om vi jobbat smart, utan fokuserat mer på att anställa folk för att klara en högre arbetsbelastning. Dessutom hade vi inte investerat i IT-lösningar på ett antal år, så vi hade en backlogg på systemsidan, berättar Thomas Ekvall, direktör på Läkemedelsverket.

För effektivisera verksamheten bestämde sig Läkemedelsverket, 2013, för att utveckla ett helt nytt system för ärende- och dokumenthantering. Systemet skulle ersätta det existerande lappverket av olika system med en enhetlig lösning. Men vis av tidigare erfarenheter visste man också att det inte räckte med att utveckla en ny teknisk lösning. Framgångsrik förändring krävde också att medarbetarna engagerades.

– Jag har sett alldeles för många exempel på att man ”springer före” med något IT-projekt och sedan förväntar sig att man ska få utväxling på det. Men då har man inte organisationen med sig och då kostar det mycket pengar, tar lång tid och du får inte de nödvändiga effekterna i organisationen, berättar Thomas Ekvall.

Läs hela artikeln

Thomas Ekvall, Läkemedelsverket
Thomas Ekvall, Läkemedelsverket

 
 
Publicerad: 2015-10-20

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post