Frontit AB och Teknikutbildarna i Norden AB i samarbete

22 februari, 2013

Frontit har tecknat samarbetsavtal med Teknikutbildarna avseende utbildningsinsatser. Samarbetet omfattar både öppen och anpassad utbildning. Avtalet löper från 14 februari 2013 och gäller hela året ut.
Frontit, Frontit och Teknikutbildarna har under flera år framgångsrikt samarbetat. Tack vare den överenskommelse som nu tecknats förstärks samarbetet ytterligare.

I och med att vi tecknat avtalet har vi möjlighet att jobba på nya kunder och nya kundsegment. Teknikutbildarna har en väl fungerande utbildningsverksamhet och administration och vårt samarbete har historiskt varit framgångsrikt. Genom ett ännu tätare samarbete kan nu Frontit erbjuda hela sitt utbildningserbjudande till Teknikutbildarnas kunder. Det finns en stor efterfrågan av de utbildningar Frontit levererar inom projektledning och agila metoder.
—Fredrik Cillerwall, Affärsområdesansvarig kompetensutveckling på Frontit.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post