Frontit antar AI-utmaningen

17 maj, 2019

Artificiell intelligens (AI) håller på att förändra allt. Troligtvis bevittnar vi just nu det mest dramatiska teknikskiftet vi sett under de senaste decennierna. Många verksamheter ser en stor potential i AI och flera har börjat testa diverse AI-tekniker. Trots detta är det relativt få i Sverige som hittills har vågat ta kliva ut och använda AI på ett sätt som ger verkligt resultat i affären. 
Att utveckla, träna och testa AI skiljer sig på flera sätt jämfört med utveckling och test inom traditionell systemutveckling. Vi ser tydligt hos många av våra kunder att det uppstår olika utmaningar när man försöker göra ett IT-projekt av AI. Därför satsar vi nu på kompetensutveckling inom detta. Flera av våra medarbetare har redan påbörjat kursen Elements of AI, som handlar om att förstå vad AI är, vad som går att göra med AI och hur man kommer igång med att utveckla AI. Kursen har tagits fram av Helsingfors universitet och teknologiföretaget Reaktor och i Finland har en procent av befolkningen redan gått kursen. Nu lanseras kursen även här i Sverige och ett 50-tal företag och organisationer har tillsammans antagit #aiutmaningen med målet att en lika stor andel av svenskarna ska gå kursen. Bland dem som antagit utmaningen finns givetvis Frontit.
AI förändrar spelplanen för alla och handlar inte enbart om teknologi utan framförallt om att skapa en maximal kundupplevelse. Den insikten är avgörande inom modern affärsutveckling och de företag och organisationer som lyckas ta detta kliv kommer att ha ett enormt försprång medan de som saknar en AI-strategi kommer ha svårt att hänga med i matchen. Sverige ligger på många sätt framåt i utvecklingen, men just inom detta område behöver svenska organisationer och företag bättre förstå vad denna omställning handlar om och vi behöver öka kunskapen inom AI.
Andra initiativ som pågår för att öka kompetensen och sprida kunskapen om AI är en bokcirkel kring Max Tegmarks bok Liv 3.0. Flera av våra medarbetare har också gått kurs i affärsutveckling med Artificell Intelligence. Vi har även återkommande aktiviteter och meetups kring AI inom Frontits kompetensområde Innovation och digital utveckling.
#ai #machinelearning #aiutmaningen

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post