Frontit är anslutna till Digitaliseringskonsulterna

1 mars, 2021

Frontit har valt att ansluta sig till den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna i syfte att accelerera vårt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen.
För att Sverige ska bli fossilfria till 2045 kommer det krävas en transformation av hela samhället. De lösningar som digitalisering möjliggör och som vi hjälper våra kunder att implementera har mycket stor potential att minska de globala utsläppen av växthusgaser. 
Genom vårt medlemskap i föreningen vill vi hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter. Medlemskapet innebär att vi aktivt stöttar politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå hur Sverige, genom digitalisering och innovation, snabbt kan transformeras till ett fossilfritt välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat. 
Vi har sedan 2018 deltagit i uppbyggnaden den färdplan tillsammans med det nätverk av företag inom Fossilfritt Sverige som nu har resulterat i branschföreningen Digitaliseringskonsulterna. Vi har bidragit till ta fram baskrav och innehåll till en branschgemensam utbildning inom hållbarhet och digitalisering som kommer att utvecklas under 2021. Vidare har vi medverkat till att lyfta goda exempel från kundprojekt med syfte att ta fram nya lösningar med digitalisering som drivkraft.   

För oss är det viktigt att att vi nyttjar digitaliseringens kraft för att förändras och kan bli ett fossilfritt välfärdssamhälle. Vi är proffs på förändring och vill självklart vara en del av detta arbete tillsammans med Digitaliseringskonsulterna, säger Anneli Angeling, koncern-VD på Frontit.

Läs hela pressmeddelandet här.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post