Vi är Scaled Agile Bronze Transformation Partner till Scaled Agile Inc

31 mars, 2020

Vi är stolta över att vi nu är Scaled Agile Bronze Transformation Partner till Scaled Agile Inc och är över 50 stycken SAFe®- certifierade konsulter på Frontit! 
Många av våra konsulter har sedan tidigare stor erfarenhet och kunskap om olika agila arbetssätt och SAFe®-certifieringen stärker ytterligare vår kompetens för att hjälpa företag att lyckas med att förverkliga strategier, få framdrift i utvecklingsinitiativ och bygga organisationens förmåga att vara snabbrörlig och anpassningsbar.
SAFe ramverket ger oss verktyg till att hjälpa kunder i transformationen till ett agilt arbetssätt genom hela organisationen. Genom att certifiera oss enligt SAFe får vi en gemensam metodik för att ännu bättre kunna hjälpa våra kunder.
Förändringsledning som är vår styrka är mycket viktigt i SAFe implementering, men det glömmer man ofta bort. Då vi är många som även är certifierade i olika metoder inom förändringsledning, har vi en unik kombination av kompetens vilket är väldigt användbart i SAFe implementationer .

”En stor andel av våra kunder har valt SAFe som ramverk i sin agila transformation. Därför var det mycket naturligt för oss att satsa på att bli Scaled Agile Bronze Transformation Partner och certifiera många konsulter. På Frontit vill vi vara en partner till våra kunder som vill utveckla sin agila förmåga och bli snabba, innovativa och lättrörliga i en omvärld som snabbt förändras. Genom SAFe version 5.0 så har ramverket blivit ännu mer relevant för Frontits tjänster, då vi ofta hjälper hela organisationen, och inte bara IT-leveransen att bli agil. Vi vill skapa ”Business Agility” hos våra kunder”, säger Peter Dahlén, Affärsutvecklingsansvarig på Frontit.

Om Scaled Agile Framework®:  SAFe är det ledande ramverket för att skalad agil utveckling från team till program- och portföljnivå. Du hittar mer information på scaledagileframework.com.
 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post