Frontit – Gasellföretag 2017

5 december, 2017

Dagens Industri har utsett Frontit till Gasellföretag 2017, vilket innebär att vi ännu ett år har mött kriterierna för denna utmärkelse. Frontit har tidigare varit Gasellföretag 2011-2014.
”Vi är oerhört stolta över att få denna fina utmärkelse. Vår framgång bygger på våra kompententa och skickliga konsulter som varje dag arbetar med att genomföra och driva framgångsrika förändringsprojekt hos våra kunder. Det känns extra roligt att konstatera att samtidigt som vi har en stadig tillväxt på alla våra orter, så lyckas vi behålla vår starka kultur och våra värderingar. Under 2017 har vi dessutom öppnat ett nytt kontor i Örebro och startat vår nya enhet Business Security”, säger Anneli Angeling VD för Frontit AB.
Begreppet Gaseller myntades av den amerikanske forskaren David Birch och avser de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla en rad kriterier.
· En omsättning som överstiger 10 Mkr
· Minst tio anställda
· Minst fördubblat sin omsättning om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret under de fyra senaste årsredovisningarna
· Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
· Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
· I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
· Sunda finanser
Utöver dessa görs också en helhetsbedömning av bolaget och väger in ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet.
 

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post