Frontit tecknar ramavtal med CSN och SPV

6 december, 2012

Frontit tecknar flerårigt ramavtal med Centrala Studiestödsnämnden, CSN och Statens Tjänstepensionsverk, SPV. Ramavtalen avser områdena Verksamhet och Strategi, Ledning och Styrning samt Systemutveckling. Avtalen börjar gälla år 2013 och pågår som längst till och med år 2016. Omfattningen på avtalen är ca 45 miljoner per år.
Frontit är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag inom projektledning, förändringsledning och processeffektivisering av verksamheter. Förra året påbörjades etableringen i Sundsvall. På kort tid har 20 st medarbetare anställts och många kunduppdrag påbörjats. Nu ska ytterligare konsulter anställas. Förutsättningarna för expansionen är goda.

Det finns en stor efterfrågan på de tjänster vi erbjuder. Jag har fått många signaler från marknaden att de vill ha mer seniora konsulter inom projektledning och verksamhetsutveckling. Med den takt vi har just nu, tillsammans med 2 st nya ramavtal, kommer det inte att vara några problem att växa.
—Jonas Grundberg, VD för Frontits verksamhet i Sundsvall

Frontit har genom det nya avtalet idag ramavtal med CSN, SPV, Bolagsverket och Försäkringskassan.

Det här känns som ytterligare ett steg på Sundsvallsmarknaden och inom våra områden. Det känns också viktigt i vår satsning på att finnas nära våra viktiga kunder. Vi ser fram emot de samarbeten som detta kan innebära.
—Anneli Angeling, VD Frontit AB

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post