Frontit tecknar ramavtal med Landstinget Västernorrland

11 augusti, 2014

Frontit tecknar ramavtal med Landstinget Västernorrland inom områdena verksamhetsutveckling och strategi samt ledning och styrning. Avtalet börjar gälla 1 september 2014 och pågår som längst till och med 30 augusti 2018. Uppskattad omfattning på upphandlingen är 62 MSEK.

Frontit, som är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag inom projektledning, förändringsledning och processeffektivisering, etablerade sig i Sundsvall för 3 år sedan. Frontit har nu mycket stark närvaro på Sundsvallsmarknaden genom egna ramavtal med Försäkringskassan, CSN, Bolagsverket, Statens tjänstepensionsverk samt Landstinget Västernorrland. Nu ska ytterligare konsulter anställas då förutsättningarna för fortsatt expansionen är goda.

Läs mer HÄR

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post