Frontit växer i norra Sverige

17 mars, 2022

Frontit finns sedan tio år i Sundsvall med en stark lokal förankring. Den snabba tillväxten i norra Sverige har ökat efterfrågan på projekt- och förändringsledning hos kunder. Därför planerar vi nu etableringar på fler orter i Norrland. 

 

Det pågår en stor omställning i norra Sverige. Nya industrier växer fram och människor väljer att flytta dit. Med hög förändringstakt behövs vår kompetens. Därför planerar vi för tillväxt på flera orter i norra Sverige, säger Anneli Angeling, koncern-VD på Frontit. Trots att fler uppdrag levereras på distans idag än för ett par år sen har lokala kontor inte spelat ut sin roll. Tvärtom.

Vi vet att stark lokal förankring gör skillnad. Vi bygger kunskap om marknaden och relationer till kunderna. Dessutom är det väldigt viktigt att ha en plats att mötas på, fortsätter Anneli.

 

Siktet är inställt på att hitta ett par erfarna projekt- och förändringsledare som tillsammans med Frontit-kollegor från andra delar av Sverige påbörjar etableringen på nya orter i Norrland.

Vi vet att i princip alla lite större städer har företag och organisationer som är i behov av vår kompetens. Därför handlar det i första hand om att hitta våra framtida kollegor, säger Petter Ekman som arbetar med att driva Frontits tillväxt i Norrland.

Frontit har funnits i Sundsvall i drygt 10 år och idag arbetar 25 erfarna projekt- och förändringsledare på uppdrag hos privata och offentliga verksamheter i och runt Sundsvall. 

 

Frontit levererar även ett flertal uppdrag på distans från andra delar av Sverige men där kunden har sin bas i norra Sverige. Ett av uppdragen är ”Snowracer” som handlar om att skapa ett sammanhängande system av kollektivtrafik i Norrland. 

 

Det är sex samarbetspartners som gått ihop med målet att skapa Sveriges mest välkomnande kollektivtrafik. Ett väldigt spännande projekt med många intressenter, där Frontit både har rollen som huvudprojektledare och delprojektledare, berättar Anneli. 

 

Under år 2021 växte Frontit med 45 nya kollegor och vi ser ett fortsatt stort behov av vår kompetens hos kunder över hela landet. Fortsatt tillväxt är på agendan i år och vi hoppas välkomna flera erfarna projekt- och förändringsledare som vill vara med och via tillsammans med oss i norra Sverige. 

 

Vi är tillräckligt stora för att ha access till både spännande kunder, uppdrag och utvecklingsmöjligheter. Men vi är inte så stora att känslan av tillhörighet och möjlighet att påverka försvinner. Frontit har en bra storlek helt enkelt, avslutar Anneli.

Dela artikel
Facebook
LinkedIn
E-post